Pokračujúce

Alfa kurz

M Aréna Švábska 22/A, Prešov

Alfa kurz je otvorenou šancou pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť svoju kresťanskú vieru. Stretnutia na Alfa kurze predstavujú spoločné hľadanie odpovedí na otázky, ktoré má každý z nás. Séria […]

Adventná duchovná obnova pre slobodných 23+

KPC sv. Jána Pavla II. Švábska 22, Prešov

Pokoj a dobro! Milovaní, pozývame vás na adventnú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 9.12.2023 v KPC Jána Pavla II. v sobotu od 9:00 do cca 17:30 hod. V programe budú témy, svedectvá, […]

10€