Pozývame Ťa na Večer chvál!

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. ”

— Kniha žalmov 145, 8

Zisti viac

.

Dôležitá udalosť


04. máj
17:00 — 14:00
@ KPC sv. Jána Pavla II.

Dôležitá udalosť


12. máj
8:30 — 18:00
@ KPC sv. Jána Pavla II.

Dôležitá udalosť


17. máj
17:30 — 20:00
@ KPC sv. Jána Pavla II.

Dôležitá udalosť


29. apríl
19:00 — 21:00
@ Konferenčná sála – Biely dom Prešov

Dôležitá udalosť


20. máj
19:30 — 21:00
@ Kostol sv. Jána Krstiteľa, Bardejov

Marana Tha. Príď Pane Ježišu!

Kto sme?

ornament1Spoločenstvo Marana Tha je katolícke spoločenstvo detí, mládeže a dospelých, ktorí chcú prežívať živé kresťanstvo a deliť sa s inými so živou vierou. Je miestom stretnutí, modlitieb, chvál, formácie a evanjelizácie.

Poslanie

ornament1Poslaním nášho spoločenstva je modlitba a služba evanjelizácie v rôznych oblastiach. Boh sa dotýka ľudí v rôznom veku a v rôznych stavoch. Preto máme bohaté zastúpenie detí, mladých ľudí, rodín ale aj biblických žien a mužov (vdovy, rozvedení, osamelí).

Vízia

ornament1Vízia nášho spoločenstva je pomáhať ľuďom stretnúť sa so živým Bohom aby mohli spoznávať Jeho lásku, starostlivosť a milosrdenstvo.

Čo robíme?

ornament1Organizujeme stretnutia pre deti, mládež a dospelých, ktorí chcú viac spoznať Boha a zažívať Jeho blízkosť. Pravidelne sa stretávame na modlitbách, formácii a rôznych evanjelizačných podujatiach.

Najbližšie udalosti

29
apríl

Večer chvál apríl 2018

19:00 — 21:00
@ Konferenčná sála – Biely dom Prešov
Viac
04
máj

Kurz Nový život - jar 2018

4. mája 2018 17:00 — 6. mája 2018 14:00
@ KPC sv. Jána Pavla II.
Viac
12
máj

Duchovná obnova Viac

8:30 — 18:00
@ KPC sv. Jána Pavla II.
Viac

Sledujte nás

 • Viktória 2014
  Asi práve preto, že som nemala veľké očakávania, ma Pán na Kráse ženy prekvapil.

  "Odnášam si predovšetkým nádej, že Boh sa o mňa postará a že na mňa nezabudol, že som Jeho milovaná dcéra, chuť šíriť Božie kráľovstvo a siať semienka viery a dôvery v Pána do každej oblasti môjho života, chuť obetovať sa pre druhých a byť pre nich požehnaním. A ešte som si uvedomila, aká úžasná atmosféra bola na Kráse ženy, plná Kristovho pokoja a radosti. Tento pokoj a radosť by som chcela ďalej šíriť v tomto svete.”"

 • Jakub
  Alfa mi dala predovšetkým priateľov.

  "Tých pravých priateľov, akých som dovtedy nemal. Priateľov, ktorí mi pomohli prísť na “cestu”, ktorú má pre nás Pán. Priateľov, ktorí mi “preložili” Ježišove učenie do mne zrozumiteľnej reči a ukázali mi, ako sa tešiť z maličkostí."

 • Zuzka
  Vďaka Alfe som spoznala živú vieru a otvorila sa mi cesta k Bohu.

  "Alfa podáva veľké životné pravdy novým spôsobom, príťažlivým pre mladých."

 • Slávka
  Vďaka Alfe som mohla získať osobný vzťah s Bohom.

  "Alfa kurz by som odporučila všetkým, lebo mi dal živú vieru. Viem, že Boh pri mne vždy stojí, že ma miluje a chcem s ním kráčať po ceste k večnosti."

 • Danka 2014
  Stále je ten pocit, že financií je málo.  

  "Ale prispela som niečo na poslednej svätej omši. Aj keď bola doma chladnička ráno prázdna, po návrate sme ju našli s manželom plnú. Moji rodičia vzali deti a nakúpili. Boh sa o nás stará cez ľudí, ktorí sú okolo nás. Štedrého a radostného darcu Boh miluje.”"

 • Milka 2012
  Mňa najviac oslovuje tá pokojná atmosféra a ľudia, čo tu sú.  

  "Som tu už štvrtýkrát a rada sa tu vraciam, lebo sa tu stále dozviem niečo nové . Načerpám tu sily do života a môžem všetko odovzdávať ďalej iným ľuďom.”"