Večer Chvál

28 mája 2023 - Švábska 22/A
Prešov, 08005 Slovenská republika

Nadchádzajúce udalosti

V spoločenstve Marana Tha budeš priateľský privítaný, v príjemnom prostredí ľuďmi,
ktorí sa na teba tešia. Chceme aby si vedel čo môžeš očakávať skôr ako k nám prídeš.
Všetko čo musíš urobiť, je prísť taký aký si a získať niečo pre seba. 

 

Na udalostiach spoločenstva môžeš očakávať :
  • dynamické stretnutia,
  • chválová hudba,
  • podnetné a pútavé prednášky postavené na Biblií a tradícií cirkvi,
  • zaujímavé programy pre deti,
  • audio a video nahrávky zo stretnutí,
  • zábavné aktivity pre tvoje deti.
Nájdi svoj ďalší osobný krok:
  • miesto kam patríš – malé skupinky spoločenstva Marana Tha sú miestom, kde môžeš rásť, smiať sa a pomaháť iným. Máme malé skupinky pre manželské páry, mužov, ženy, mladých, športovcov a ďalších.
  • spôsob rastu – chceme ťa naučiť ako byť oddaný Ježišovi a prehlbovať tvoj vzťah s ním. Máme pre teba kvalitný program rastu.
  • šanca niečo zmeniť – Boh ťa stvoril s darmi a zručnosťami, ktorými môžeš spôsobiť zmenu vo svojom okolí.