Slobodní 23+

V lete v roku 2019 sme sa systematicky začali venovať slobodným od 23 rokov smerom nahor. V júli sa konala prvá celodenná duchovná obnova, kde sa prihlásilo 90 slobodných. Títo mladí ľudia prejavili záujem pravidelne sa stretávať na duchovných obnovách a tak sa uskutočnili ďalšie štyri. Na každej duchovnej obnove boli pozvaní hostia, odborníci , kňazi, ktorí mali prednášky na tému duchovného rozlíšovania. Celá spiritualita vychádza z listu pápeža Františka "Christus vivit", ktorý bol napísaný po synode mladých. Pápež v ňom píše o tom, že "single" - slobodní sú potrební v Cirkvi, preto je potrebné venovať sa pastorácií slobodných v troch oblastiach.

Jedná úroveň je duchovná a tej sme sa začali venovať organizovaním duchovných obnov.

Ďalšia je enviromentálna - na duchovnej obnove vznikla skupina, ktorá začala organizovať výlety do prírody a chceli by sme sa venovať aj starostlivosti o životné prostredie.

Tretia oblasť je kultúrna - veríme, že vznikne skupina, ktorá bude organizovať spoločné kultúrne podujatia, návštevu divadiel a filmov. Okrem duchovných obnov vznikla potreba stretávať sa aj medzitým. Tak vznikli modlitbové stretnutia za povolanie, ktoré sa konajú večer - prvý piatok v mesiaci.Našou túžbou je, aby každý účastník mal stabilnú malú skupinu, kde by mohol zdieľať to, čo prežíva a spoločne rásť na ceste za Kristom. V čase pandémie covid 19 - prebiehajú online stretnutia na zoom v prvé piatky v mesiaci.

Zodpovedná za službu: Sestra Helena Torkošová, OSF

Duchovná služba: o.Juraj Mihály, OFM + tím kňazov na spovedanie a duchovné rozhovory

Služba ucha: rehoľné sestry františkánky Hudobná služba: Danka Šoltésová + tím hudobníkov

Technická služba: Majo Opiela

Administrácia: Matúš Mišek

Aktivity: Janka Miháľová

Modlitbová služba: na každú duchovnú obnovu je pozvaný aj tím modlitebníkov, ktorí slúžia modlitbou príhovoru v čase vymedzenom na ňu.

Občerstvenie: sestra Bernadeta + úžasný tím dievčat

Animátori: Veronika Juščáková, Damián Andrejčák, Patrik Prevúžňák, Marek Jakubek, Zuzana Kočišová, Gabriela Mllá, Emília Mikušová Daniela Šoltésová Greta Cholujova Marián Opiela Dušan Godla Matúš Mišek, Martina Slobodová Jitka Burianková, Gabriela Hudačková, Jana Sučková, a ďalší

Najbližšia udalosť
Večer Chvál v Košiciach
04.12.2022
19:00