Slobodní 23+

Táto služba je asi najmladšia v našom spoločenstve. Začali sme s ňou pred covidom v lete v roku 2019 prvou duchovnou obnovou, na ktorú sa z celého Slovenska prihlásilo 90 ľudí. Potom prišiel v zime covid a začali sme hľadať spôsoby stretávania sa cez zoom. Nasledovali prvé piatky pre slobodných, ktoré trvajú dodnes, ale už naživo. Odvtedy už bolo aj niekoľko svadieb a veľa ľudí rozlišuje, zodpovedne rieši svoje povolanie. Inšpiroval nás dokument „Christus vivit“ od pápeža Františka, ktorý nás povzbudzuje venovať sa pastorácii slobodným. 

Prečo? Lebo je ich v celej Cirkvi veľa a sú dôležití. Aj v našom spoločenstve majú svoje miesto a priestor, kde sa cítia slobodne a bezpečne. Tento rok sme urobili iba jednu duchovnú obnovu v júli, ale prvé piatky fungujú pravidelne. Čo sa dobre rozbehlo aj počas covidových obmedzení, sú výlety do prírody, lebo tam neplatili obmedzenia. Každý mesiac sa uskutočnilo niekoľko výletov a túr v počte 5-40 účastníkov. Za výlety je zodpovedná Janka. Vždy nové aktivity pripravuje Janka a Danka slúži ako hudobníčka pri vedení chvál. Zaujímavosťou i prekvapením je, že na tých- to stretnutiach je vyrovnaný počet mužov a žien a stálymi animátormi malých skupín sú aj mladí muži z nášho spoločenstva ako Patrik, Marek, Damián či technik Majo a ďalší.

 Začiatkom augusta v Obišovciach v Centre Anky Kolesárovej pre mládež bola štvordňová duchovno-kultúrno-športová spoločná do- volenka mladých. Prišlo ich vyše 20. O biblické témy sa delil pán kaplán František a zaujímavosťou bol aj splav Hornádu so sprievodcom. Toto podujatie malo obrovský význam kvôli vytváraniu vzťahov a vzájomnému spoznávaniu. Viacerí sa zúčastnili aj kurzov Nový Život a Ján. Mnohí, ktorí slúžia ako animátori na duchovných obnovách, sú slúžiacimi aj na tých- to kurzoch či modlitbách príhovoru (Milka, Gabika,  Zuzka a iní). Veríme, že aj prostredníctvom tejto služby slobodným, kde je obrovský potenciál, príde duchovné prebudenie. 

Sr. Helena Torkošová, OSF