OHEŇ 2023

Konferencia OHEŇ sa tento rok uskutočnila 14. a 15. októbra v M Aréne. Po minuloročných pozitívnych ohlasoch sme opäť zvolili dvojdňový formát konferencie. Oba dni boli zároveň vysielané prostredníctvom sociálnych sieti Facebook a YouTube na kanáloch Marana Tha Prešov, kde sú stále dostupné. Záujem o túto konferenciu bol obrovský, preto bola z kapacitných dôvodov informatívna registrácia, avšak počas oboch dní, vzhľadom na aktuálnu kapacitu, bola možnosť vstupu bez registrácie. Evidujeme účastníkov z rôznych častí Slovenska, taktiež skrze vysielanie sa mohli konferencie zúčastniť aj sledovatelia zo zahraničia, či tí, ktorým nevyhovovalo prísť osobne. Vstup na konferenciu bol zdarma. Pre účastníkov a sledovateľov bol pripravený bohatý duchovný program, ktorý tvorili dobrovoľníci a sympatizanti spoločenstva a občianskeho združenia Marana Tha.

 

Veľmi vzácnym hosťom bol Ulf Ekman, laický katolícky kazateľ zo Švédska, ktorý pricestoval spolu so svojou manželkou Brigitte. Jeho prednášky boli oba dni zamerané na prežívanie svojho života vo viere v Boha. Cieľom bolo ukázať a povzbudiť účastníkov ako žiť radostným životom každý deň a byť odhodlaným konať v súhlade s učením Cirkvi a na základe Biblie. Preto téma tohtoročnej konferencie OHEŇ mala názov: Viera v Duchu Svätom.

 

Program oboch dní konferencie tvorili modlitby chvál, osobné výpovede zo života ľudí- svedectvá, prednášky, svedectvá vo forme talkshow, príhovorná modlitba a svätá omša.  V prvý deň boli našimi hosťmi v talkshow manželia Ján a Janka Maníkovci, ktorí rozprávali ich životné príbehy a zdieľali sa, ako žijú aktívne svoju vieru v rodinke, kde majú deväť detí. Nedeľným hosťom v talkshow bol d.p. Martin Mekel, ktorý sa venuje pastorácií rómov a Ľubomír Kroka, ktorý práve skrze duchovného otca Martina zmenil svoje konanie a teraz vedie usporiadaný život v rodine. Počas celého programu bol pre deti od 4 do 10 rokov pripravený špeciálny detský program, ktorý zabezpečili odborní pedagógovia a dobrovoľníci OZ Marana Tha. Deti mali počas tohto času rôzne zábavno-vedomostné hry, kde ako detektívi pátrali po stopách svätých. 

Vzľadom na to, že d.p. PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD. nečakane ochorel, v sobotu celebroval sv. omšu d.p. JCDr. Martin Šimko. Z dôvodu bezodkladných povinností J.E. Mons. Bernarda Bobera bol hlavným celebrantom na nedeľnej sv. omši J.E. Mons. Ján Kuboš. Nedeľná sv. omša bola vysielaná v priamom prenose na TV LUX. Spätné väzby od účastníkov nás povbudzujú pokračovať v začatom diele aj v ďalších rokoch. Našou prioritou do budúcna je zvýšenie kapacity. Tento rok za oba dni evidujeme 1708 účastníkov. Z online vysielania evidujeme za sobotu okolo 12 tisíc sledovateľov a za nedeľu 9,5 tisíc sledovateľov.

Na príprave konferencie sa celkovo podielalo vyše 100 dobrovoľníkov, ktorí dávali všetky svoje sily a čas, aby túto konferenciu pripravili pre účastníkov. Dobrovoľníci zabezpečovali rozličné služby ako: príprava, hudobná zložka, občerstvenie, starostlivosť o deti, modlitbová služba a iné. Ich služba bola prínosom nie len pre nich samotných, ale najmä pre účastníkov, ktorí tak naplno mohli prežívať program konferencie. 

Oheň 2022

Oheň 2021

Oheň 2020