Marana Tha Bardejov

Kto sme, kedy sa to u nás začalo: 

Na začiatku bolo Božie pozvanie a uistenie v modlitbe, že v Bardejove má mnoho svojich. V roku 2017 sa začali pravidelne Večery chvál. Následne cez kurz Škola učeníka sa vyformovala skupina ľudí, ktorí mali túžbu pokračovať vo formácii a zatúžili patriť do spoločenstva. Od januára 2019, sme  sa stali súčasťou spoločenstva Marana Tha. Máme svoj osobitý program pre všetkých Bardejovčanov i ľudí z okolia. Zároveň sa snažíme prehlbovať našu vieru cez spoločné modlitby a formáciu v Bardejove i v Prešove. V Bardejove sme organizovali kurz Nový život, Škola učeníka 1,2,3, formáciu pre modlitebníkov, vlajkovú službu a iné. V súčasnosti sa snažíme byť nápomocní pri akciách a kurzoch organizovaných v Prešove a zároveň prehlbovať rodinný charakter spoločenstva v Bardejove.
 

Čo sa u nás robí pravidelne:

Každú tretiu nedeľu v mesiaci sa o 18tej schádzame na Večery chvál, ktorý sa strieda s moderovanou adoráciou.
Moderovaná adorácia: 
september, november, január, marec, máj.
Večer chvál:
október, december, február, apríl, jún.
Vždy po skončení si venujeme spoločný čas pri zdieľaní a posilnime sa pri Agapé.   
 
Prvý týždeň v mesiaci (zvyčajne utorok a stredu) máme modlitbovo formačné stretnutie. Je osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,  preto, aby sa mohli manželia prestriedať pri deťoch a aby sme mohli prehĺbiť mužskú a ženskú spiritualitu.
Popri tom, fungujú malé skupinky, kde sú členovia zaradení podľa stavu a veku, aby sa mohli spolu zdieľať o svojom napredovaní s Bohom.
Vzájomné vzťahy sa snažíme upevňovať aj prostredníctvom letných opekačiek, výletikov, či predvianočnej kapustnice.
Zodpovední  Manželia Gutekoví, kontakt: gutekovci@gmail.com