Stretnutie mužov

Ak sa v dnešnej dobe pozrieme do spoločenstiev, kostolov a cirkví nájdeme v nich pomerne veľa žien a len zopár mužov. Ak nahliadneme do rodín, nájdeme len málo rodín, v ktorých je otec skutočnou autoritou a dôveryhodnou oporou pre svoje deti a manželku. Aj v týchto súvislostiach môžeme hovoriť o kríze otcovstva, o kríze mužnosti, o kríze duchovnosti mužov.

Stretnutie mužov je duchovná obnova určená špeciálne pre mužov, ktorá sa snaží odpovedať na Božiu výzvu, aby muži boli tým, čím majú byť, mužmi modlitby a viery, mužmi, ktorí kráčajú životom v autorite a šíria Kristovu lásku. Boli sme stvorení pre veľké veci, tak sa ich zmocnime.

Vyvrcholením stretnutia mužov je jedinečná Púť mužov do Gaboltova, na ktorej sa každý rok stretáva viac ako 1000 mužov z celého Slovenska.