Modlitbová služba

Modlitbový tím v spoločenstve Marana Tha v Prešove sa modlí na všetky úmysly a za prosby členov ale i nečlenov spoločenstva MaranaTha , a to nielen za ich potreby, ale i za potreby ich širšieho okolia, za Slovensko i Cirkev. Vyprosuje požehnanie za celý priebeh všetkých programov (nielen) v centre, za všetkých slúžiacich a účastníkov. Účinnosť modlitby príhovoru nezávisí od svätosti a zrelosti ľudí, ktorí sa modlia. Môže to pomôcť, ale nie je to záruka. Závisí to tiež aj od viery a otvorenosti osoby, za ktorú sa modlíme. Dôležité sú také vlastnosti ako úprimnosť, pokora a vytrvalosť. Všetci ich môžeme rozvíjať. Tajomstvo Božej vôle – všetky modlitby Boh vypočuje, no nie stále podľa našich predstáv. Ale aj takmá zmysel modliť sa! /Žalm 13,6, Hab 1,1-3, Rim 8,28/

Modlitba príhovoru sa realizuje dvoma základnými formami:

1. modlitba na úmysel niekoho – modlitbová reťaz 2. modlitba za niekoho spolu s ním – (modlitbové) utorky , Večer Chvál

„Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať.“ (Mk 11,24)

Modlitbová reťaz

Touto aktivitou sa členovia spoločenstva spájajú v modlitbe na rôzne úmysly. Cieľom modlitbovej
reťaze je vytvoriť spoločenstvo modliacich sa ľudí. Boh robí veľké veci medzi nami.

Večer chvál
Vždy v poslednú nedeľu v mesiaci sa počas večerov chvál modlí za program Večera chvál, za všetkých
slúžiacich i účastníkov a tiež aj za všetkých tých, ktorí prichádzajú na modlitbu príhovoru vo viere, že
dané slovo poznania chce Boh uskutočniť v ich životoch.

Utorky v KPC Jána Pavla II. od 17,00 – 19,00 (treba sa vopred nahlásiť)
Modlitbový tím (zvyčajne dvojčlenný) sa modlí za osobné potreby danej osoby (nie potreby jeho
blízkych alebo tých, čo ho žiadali o modlitbu). O modlitbu môže požiadať každý, kto prežíva duchovný
blok, problém alebo vnútorné zranenie, ktoré ho už dlhší čas trápi. Modlitbový tím danú osobu
vypočuje a spoločne budú predkladať a odovzdávať Bohu, Jeho milosrdenstvu a láske to, čo ju trápi.
Počas modlitby modlitbový tím načúva v dôvere a odovzdanosti Duchu Svätému a snažia sa danú
osobu, inšpirovaní Jeho vedením, duchovne usmerniť a povzbudiť. Zaručujeme diskrétnosť
modliacich sa.
So súhlasom danej osoby môže modlitbový tím na osobu položiť ruky počas modlitby príhovoru. Je to
gesto známe už v tradícii prvotnej Cirkvi , ktoré sprevádza tiež požehnanie. Ide o nesviatostné
vkladanie rúk.

Modlitbová reťaz

Touto aktivitou sa členovia spoločenstva spájajú v modlitbe na rôzne úmysly. Cieľom modlitbovej reťaze je vytvoriť spoločenstvo modliacich sa ľudí. Boh robí veľké veci medzi nami. Ak chcete sa napísať o tom, čo Boh robí vo Vašom živote napíšte nám: svedectvo@maranathapo.sk

Večer chvál Vždy v poslednú nedeľu v mesiaci sa počas večerov chvál modlí za program Večera chvál, za všetkých slúžiacich i účastníkov a tiež aj za všetkých tých, ktorí prichádzajú na modlitbu príhovoru vo viere, že dané slovo poznania chce Boh uskutočniť v ich životoch.

Ak chcete sa napísať o tom, čo Boh robí vo Vašom živote napíšte nám: svedectvo@maranathapo.sk

Utorky v KPC Jána Pavla II. od 17,00 – 19,00 (treba sa vopred nahlásiť) Modlitbový tím (zvyčajne dvojčlenný) sa modlí za osobné potreby danej osoby (nie potreby jeho blízkych alebo tých, čo ho žiadali o modlitbu). O modlitbu môže požiadať každý, kto prežíva duchovný blok, problém alebo vnútorné zranenie, ktoré ho už dlhší čas trápi. Modlitbový tím danú osobu vypočuje a spoločne budú predkladať a odovzdávať Bohu, Jeho milosrdenstvu a láske to, čo ju trápi. Počas modlitby modlitbový tím načúva v dôvere a odovzdanosti Duchu Svätému a snažia sa danú osobu, inšpirovaní Jeho vedením, duchovne usmerniť a povzbudiť. Zaručujeme diskrétnosť modliacich sa. So súhlasom danej osoby môže modlitbový tím na osobu položiť ruky počas modlitby príhovoru. Je to gesto známe už v tradícii prvotnej Cirkvi , ktoré sprevádza tiež požehnanie. Ide o nesviatostné vkladanie rúk. Tel. č. na prihlasovanie na modlitbu za vnútorné uzdravenie a oslobodenie je pevná linka ku sestrám: 051/ 77 13 456

.
Ak máte záujem o modlitbu za vnútorné uzdravenie, stiahnite si nasledujúci dotazník, vytlačte a vyplnený prineste so sebou  na dohodnutý termín modlitby.