Škola rastu (Škola učeníka)

Boh nás stvoril, aby sme rástli, rozvíjali sa a prinášali veľa ovocia. Najlepším spôsobom ako rásť je stať sa Ježišovým učeníkom a mať s ním hlboký a dôverný vzťah.

Škola rastu (Škola učeníka) pozostáva zo 4 sérii:

  1. PATRIŤ. Táto séria sa zameriava na tému modlitby a spoločenstva a odpovedá na otázky: Ako prehĺbiť svoj vzťah s Ježišom? Ako rozbehnúť svoj modlitbový život? Ako nájsť dobrých priateľov? Ako sa zapojiť do spoločenstva? Prečo sú malé skupinky dôležité? Ako vytrvať v spoločenstve?
  2. RÁSŤ. Táto séria sa zameriava na tému Božieho slova a premeny/rastu učeníka a odpovedá na otázky: Ako čítať a rozumieť Biblii? Ako ma Boh mení? Ako môžem rásť? Ako dávať?
  3. SLÚŽIŤ. Táto séria sa zameriava na tému služby a odpovedá na otázky: Ako objaviť Božie povolanie pre môj život? Ako spoznať svoje dary a schopnosti? Ako slúžiť iným? Do akej služby v spoločenstve sa zaradiť?
  4. ZDIEĽAŤ. Táto séria sa zameriava na tému evanjelizácie a odpovedá na otázky: Ako priviesť iných k Ježišovi? Ako hovoriť iným o Ježišovi? Ako čo najefektívnejšie evanjelizovať iných?

 

ŠKOLA UČENÍKA (prvý blok) v KOŠICIACH

Prvý blok Školy učeníka pozostáva zo 6 stretnutí, ktoré sú raz do týždňa.

TERMÍN: Prvé stretnutie sa uskutoční 9.2.2023 a ďalších 5 stretnutí bude prebiehať pravidelne vo štvrtky (Škola učeníka sa skončí 16.3.2023) 

ČAS: 18:00 do 20:00

MIESTO: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. Hlavná 89, 041 21 Košice.

REGISTRÁCIAhttps://obchod.maranathapo.sk/udalost/skola-ucenika-i-kosice-2023/