Večer Chvál

Večer Chvál je pravidelné mesačné otvorené modlitebné stretnutie spoločenstva Marana Tha, kde spoločne uctievame Boha a nechávame sa Ním formovať a premieňať.  Každú poslednú nedeľu v mesiaci sa schádzame, aby sme modlitbami chvál, témou, prihovornou modlitbou a adoráciou pred Eucharistickým Kristom uctili nášho Boha.  
Každá posledná nedeľa v mesiaci – M Aréna Prešov (Švábska 22/A)
unnamed (1)

Večer Chvál bol podporený z dotácie mesta Prešov
v kultúrnej oblasti vo výške 1485€.

Ženská konferencia (Godzone)

Večer Chvál (v Tvojej obývačke) 2020

Večer Chvál 2019

Večer Chvál 2023

Večer Chvál  2020

Večer Chvál 2016 – Lepšie spolu

Večer Chvál 2022

Večer Chvál 2021

Večer Chvál jeseň 2020 

Večer Chvál 2015 – Kráčam aj keď nevidím?

Večer Chvál 2015 – Kľúče k požehnanému životu