Večer Chvál

Večer Chvál je pravidelné mesačné otvorené modlitebné stretnutie spoločenstva Marana Tha,

kde spoločne uctievame Boha a nechávame sa Ním formovať a premieňať.
Večer chvál. Je to oveľa viac ako iba spievanie piesní. Je to o Ňom a jeho prítomnosti medzi nami. Je to viac ako iba obyčajné slová. Je to o Božom slove, ktoré nás uzdravuje, oslobodzuje a mení.
 Každá posledná nedeľa v mesiaci – M Aréna Prešov (Švábska 22/A)

Ženská konferencia (Godzone)

Večer Chvál (v Tvojej obývačke) 2020

Večer Chvál 2019

Večer Chvál 2023

Večer Chvál  2020

Večer Chvál 2016 – Lepšie spolu

Večer Chvál 2022

Večer Chvál 2021

Večer Chvál jeseň 2020 

Večer Chvál 2015 – Kráčam aj keď nevidím?

Večer Chvál 2015 – Kľúče k požehnanému životu