Kontakty

Občianske združenie: Marana Tha
info@maranathapo.sk


Komunitno-pastoračné centrum sv. Jána Pavla II.
Švábska 22, 080 05 Prešov

IČO: 50646273
Číslo účtu: 4024300321/7500 (ČSOB)
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2430 0321 

Peter Štupák

Líder
Najbližšia udalosť
07.10.2022
19:00