Pokračujúce

Alfa kurz

M Aréna Švábska 22/A, Prešov

Alfa kurz je otvorenou šancou pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť svoju kresťanskú vieru. Stretnutia na Alfa kurze predstavujú spoločné hľadanie odpovedí na otázky, ktoré má každý z nás. Séria […]

Je tam niekto?

Komunitné pastoračné centrum sv. Jána Pavla II. (KPC) Švábska 22, Prešov

špeciálny hosť - sr. Zdenka Štrbová