Marana Tha - Košice

Túžbu modliť sa, chváliť Boha a vytvoriť malé skupinky aj v Košiciach sme nosili v srdci dlhšiu dobu. A kedže viacerí členovia spoločenstva Marana Tha Prešov pochádzajú z Košíc, veci sa začali dávať do pohybu.

Prvé modlitby za Košice sa uskutočnili v júni 2021, kedy sa malá skupina ľudí stretla v Košiciach na kopci Červený breh. Od toho času sa konali pravidelné modlitby, kde sme sa prihovárali za potreby ľudí z tohto mesta a konkrétne za pôsobenie nášho spoločenstva v ňom.

Ovocie vernosti zavŕšil prvý Večer chvál v Košiciach, ktorý bol zorganizovaný 1. mája 2022. Od toho času sa Večer chvál organizuje pravidelne. Okrem Večerov chvál sme v Košiciach usporiadali osobnejšiu evanjelizačnú akciu – Alfa kurz a po ňom formačný program Škola učeníka, po ktorom sme pozvali účastníkov tohto programu, aby sa stali členmi malých skupín už v novovznikajúcom spoločenstve Marana Tha Košice.

Prvé stretnutie spoločenstva Marana Tha Košice sa uskutočnilo 23.3.2023.

Činnosť spoločenstva Marana Tha Košice pozostáva z týchto aktivít:

  • Veríme, že srdcom spoločenstva je malá skupinka. Snažíme sa, aby každý člen spoločenstva mal svoju malú skupinku, ktorej stretnutia prebiehajú približne raz mesačne.
  • Raz mesačne tiež organizujeme Stretnutia spoločenstva, kde sa spoločne stretnú všetky malé skupinky, resp. všetci členovia spoločenstva. Ide o dvojhodinové stretnutie, kde sa spolu modlíme, počúvame Božie slovo vo forme prenášok a budujeme vzťahy v spoločných rozhovoroch pri pohostení (agapé).
  • Pravidelným podujatím je otvorené modlitbové stretnutie Večer chvál, ktoré prebieha vždy v prvú nedeľu v mesiaci v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho na Hlavnej 91 so začiatkom o 19:00. Večer chvál každý mesiac ponúka nielen modlitby chvál, ale aj prednášky s rôznymi hosťami a modlitby spojené s adoráciou.

Kontaktná osoba:

Ján Juščák
jan.juscak@gmail.com