Kurzy ev. školy sv. Ondreja

Spoločenstvo Marana Tha ponúka biblické kurzy Evanjelizačnej školy sv. Ondreja, 

ktorá funguje celosvetovo.

Pôvod majú v Mexiku. Evanjelizačná škola sv. Ondreja bola založená Jose Pradom v Mexiku (1980), ktorý je celosvetovo uznávaný teológ a biblista. Kurzy vznikli, ako prostriedok Novej Evanjelizácie a sú oficiálne schválené Svätou Stolicou. V roku 2012 ho sv. Otec Benedikt XVI. vymenoval za auditóra na 13. zasadnutí biskupskej synody o novej evanjelizácii vo Vatikáne. Evanjelizačná škola v Prešove je od roku 2015 pobočkou Školy Novej Evanjelizácie (SNE) so sídlom v Stryszawe, Poľsku.

Základnou víziou je Kerygma – Charizma a Koinonia.

  • Kerygma je srdcom a základom každej evanjelizácie v každom čase a na každom mieste. Ježiš zomrel, vstal zmŕtvych a je oslávený. On je Pán, Mesiáš a jediný Spasiteľ.
  • Charizma je Pánov prísľub, že je živý uprostred nás a skrze svojho Ducha Sv. nás uschopňuje v moci evanjelizovať.
  • Koinonia sú evanjelizované a evanjelizujúce spoločenstvá, ktoré demonštrujú prítomnosť Božieho kráľovstva.

Kurz Nový život

Duchovná obnova pre všetkých, ktorí sa túžia osobne stretnúť so Zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom, byť nanovo naplnení Duchom Svätým a žiť, ako Božie dieťa a dedič Božieho kráľovstva. „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti.“ Jn 10,10

Kurz Daniel

Duchovná obnova formou kurzu o osobnej modlitbe. Každý z nás môže objaviť nový rozmer osobného vzťahu s Bohom ako priateľom. Boh sám chce prehlbovať s nami vzťah, túži po intimite s nami. Hlbším nazretím do toho, čo hovorí Biblia o modlitbe, sa tvoje srdce nadchne a zapáli pre modlitbu a nielen to. Získaš niekoľko užitočných rád, ako sa modliť a tak rásť vo vzťahu s Ježišom.„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.” Zjv 3,20

Kurz Emauzy

Duchovná obnova pre tých, ktorí chcú zažiť nové stretnutie s Ježišom skrze Božie Slovo. Emauzským učeníkom zahoreli srdcia, keď sa na svojej životnej ceste stretli so živým Kristom. Tento kurz ti pomôže získať vášeň pre Božie Slovo, objaviť, že je stále živé a účinné a má moc meniť naše životy. 
Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?” Lk 24,32

Kurz Ján

Duchovná obnova o tom, ako sa stať pravým Ježišovým učeníkom. Srdce apoštola Jána a jeho uši boli naklonené, aby počúvali Ježiša a ako nádoba v hrnčiarových rukách, nechal sa Ježišom formovať. Nechaj sa aj ty viesť Ježišom, objav Boží zámer pre seba a staň sa jeho učeníkom.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.” Jn 15,16