Podporte nás

Spoločenstvo Marana Tha svojou činnosťou vytvára priestor pre aktívne trávenie voľného času detí, mládeže, ale aj dospelých.

Ide predovšetkým o jednorazové, ale aj víkendové športové, kultúrne a spoločenské aktivity s výchovno-vzdelávacou funkciou v meste Prešov a jeho okolí.
Marana Tha má viac ako 300 dospelých členov a 150 detí. Aj vďaka absolvovaniu kurzov občianskeho združenia, môžu naši členovia sami aktívne dobrovoľníckou činnosťou participovať na podujatiach, chode spoločenstva a prispievať tak ku skvalitneniu života.

Doterajšia evanjelizačná činnosť spoločenstva Marana Tha:
  • Manželské večery – 2190 párov (pomohli k ich začatiu v rôznych častiach SVK)
  • Rodičovské kurzy 318 účastníkov Letné tábory pre deti a rodiny – 2 500 účastníkov
  • Detské kluby – viac ako 8100 detí
  • Piatky pre mladých – viac ako 14 000 účastníkov
  • Alfa kurzy – 1850 účastníkov
  • Biblické kurzy – 1700 účastníkov
  • Konferencia pre mužov – 2150 účastníkov
  • Konferencia pre ženy – 2600 účastníčok
  • Evanjelizačná konferencia OHEŇ – viac ako 73 000 účastníkov
  • Večer Chvál – viac ako 48 500 účastníkov.

 

Bankové spojenie „Marana Tha“ OZ:
4024300321 / 7500 (ČSOB)
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2430 0321