Pokračujúce

Alfa kurz

M Aréna Švábska 22/A, Prešov

Alfa kurz je otvorenou šancou pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť svoju kresťanskú vieru. Stretnutia na Alfa kurze predstavujú spoločné hľadanie odpovedí na otázky, ktoré má každý z nás. Séria […]

Boží dotyk v tanci

M Aréna Švábska 22/A, Prešov

V židovskej tradícii je pohyb prirodzenou súčasťou modlitby. Židia sa často pri modlitbe kývu, hýbusa dopredu, dozadu (nehovoriac o židovských tancoch). Týmito úkonmi sa snažia hlbšie vniknúť domodlitby - zapájajú […]