Pokračujúce

Alfa kurz

M Aréna Švábska 22/A, Prešov

Alfa kurz je otvorenou šancou pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť svoju kresťanskú vieru. Stretnutia na Alfa kurze predstavujú spoločné hľadanie odpovedí na otázky, ktoré má každý z nás. Séria […]

Pán prsteňov – môže byť inšpiráciou aj pre dnešných kresťanov?

Komunitné pastoračné centrum sv. Jána Pavla II. (KPC) Švábska 22, Prešov

Milovníci Pána prsteňov, prípravte sa na niečo špeciálne! 30. novembra prebehne prednáška s diskusiou kde si zodpovieme na otázku: Môže byť Pán Prsteňov inšpiráciou pre dnešných kresťanov? Tešia sa na […]