Pôstna duchovná obnova pre slobodných 23+

Komunitné pastoračné centrum sv. Jána Pavla II. (KPC) Švábska 22, Prešov, SK

Pokoj a dobro! Milovaní, pozývame ťa na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 1.4.2023 v KPC Jána Pavla II. v sobotu od 9:00 do cca 17:30 hod. V programe budú témy, svedectvá, sv. omša, sviatosť zmierenia, aktivity, adorácia, malé skupinky, dobré jedlo a čas na spoznanie sa. Na obnovu je potrebné záväzne sa zaregistrovať a aj prísť, …

Pôstna duchovná obnova pre slobodných 23+ Čítajte viac »

10€

Večer Chvál Košice

Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho Hlavná 89 Košice, Slovenská republika Hlavná 89, Košice

Srdečne vás pozývame na Večer Chvál do Košíc. Príďte spolu so spoločenstvom Marana Tha chváliť nášho Boha o 19:00 v kostole sv. Antona Paduánskeho Košice (Seminárny kostol).Vstup je voľný.

Večer Chvál

M Aréna Švábska 22/A, Prešov

Pozývame vás spoločne chváliť nášho Boha.Každú poslednú nedeľu v mesiaci sa schádzame, aby sme modlitbami chvál, témou, prihovornou modlitbou a adoráciou pred Eucharistiou uctili nášho Boha.