„Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok.“ (1Tim 2,8)

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.
Je to sťa vzácny olej na hlave,
čo steká na bradu, na Áronovu bradu,
čo steká na okraj jeho rúcha.
Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky.
(Žalm 133)

Ak sa v dnešnej dobe pozrieme do spoločenstiev, kostolov a cirkví nájdeme v nich pomerne veľa žien a len zopár mužov. Ak nahliadneme do rodín, nájdeme len málo rodín, v ktorých je otec skutočnou autoritou a dôveryhodnou oporou pre svoje deti a manželku. Aj v týchto súvislostiach môžeme hovoriť o kríze otcovstva, o kríze mužnosti, o kríze duchovnosti mužov.

Stretnutie mužov je duchovná obnova určená špeciálne pre mužov, ktorá sa snaží odpovedať na Božiu výzvu, aby muži boli tým, čím majú byť, mužmi modlitby a viery, mužmi, ktorí kráčajú životom v autorite a šíria Kristovu lásku. Boli sme stvorení pre veľké veci, tak sa ich zmocnime.

Vyvrcholením stretnutia mužov je jedinečná Púť mužov do Gaboltova, na ktorej sa každý rok stretáva viac ako 1000 mužov z celého Slovenska.

Každý rok na stretnutí mužov prednášali výnimoční hostia ako kňaz, redemptorista a celosvetový misionár Tom Forrest, otec Brandon Williams a laický misionár Tom Edwards z USA, otec Krzysztof Czerwionka zakladateľ evanjelizačnej školy sv. Marka v Poľsku, laický misionár Jude Antoine z Malayzie, Ad de Bruin a Steve Kilbry z medzinárodného hnutia Mládež s misiou, o. Michal Zamkovský CSsR, predstavený rehole redemptoristov a Bohuš Živčák, ktorý je už dlhé roky vedúcim laického misijného spoločenstva pri redemptoristoch v Podolínci – Rieka Života. Laický misionár z Malty, Noel Chircop a laický misionár a zakladateľ hnutia Sv. Jozefa v USA Don Turbitt.

Stretnutie mužov 2014

Púť mužov – Gaboltov 2014

Stretnutie mužov 2015

Púť mužov Gaboltov 2015

Najbližšie Stretnutie mužov

Archív starších Stretnutí mužov

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.