Najbližší Večer chvál

Večer Chvál

24 augusta 2024 - Švábska 22/A
Prešov, 08005 Slovenská republika
3687977
DD dni
HH hodiny
MM minúty
SS sekundy

Nadchádzajúce udalosti

V spoločenstve Marana Tha môžeš nájsť a zakúsiť priateľskú atmosféru.
Po príchode k nám budeš privítaný ľuďmi, ktorí sa tešia práve na Teba!
Vykroč taký, aký si. Nájdeš tu miesto prijatia a získaš niečo pre seba. 

 

Na udalostiach spoločenstva môžeš očakávať :
  • dynamické stretnutia,
  • chválová hudba,
  • pútavé prednášky inšpirované Bibliou a cirkevnou tradíciou,
  • zaujímavé programy pre deti,
  • audio a video nahrávky zo stretnutí,
  • zábavné aktivity pre tvoje deti.
Nájdi svoj ďalší osobný krok:
  • miesto kam patríš – malé skupinky spoločenstva Marana Tha sú miestom, kde môžeš rásť, smiať sa a pomaháť iným. Máme malé skupinky pre manželské páry, mužov, ženy, mladých, športovcov a ďalších.
  • spôsob rastu – chceme ťa naučiť ako byť oddaný Ježišovi a prehlbovať tvoj vzťah s ním. Máme pre teba kvalitný program rastu.
  • šanca niečo zmeniť – Boh ťa stvoril s darmi a zručnosťami, ktorými môžeš spôsobiť zmenu vo svojom okolí.