Vyrástol som v dobrej rodine s tradičnou kresťanskou vierou, no Boha som osobne  nepoznal. Keď som prišiel do puberty, začal som rebelovať voči náboženstvu svojich rodičov, pretože pre mňa to bol len súbor morálnych pravidiel. Začal som chodiť do partie, v ktorej sme spoločne popíjali, neskôr som aj  miešal lieky s alkoholom, fajčil som marihuanu…

© 2019 Marana Tha | Vytvorené s Láskou.
Hore
Sledujte nás: