Večer chvál v tvojej obývačke

Večer Chvál v Tvojej obývačke - jún - predprázdninový

Večer Chvál v Tvojej obývačke - jún - nedeľa 3. po Turíciach

Večer Chvál v Tvojej obývačke - jún - nedeľa 2. po Turíciach

Večer Chvál v Tvojej obývačke - jún - nedeľa Najsvätejšej Trojice

Večer Chvál v Tvojej obývačke máj - VIII. Veľkonočná nedeľa - Turíce

Večer Chvál v Tvojej obývačke - máj: VII. Veľkonočná nedeľa

Večer Chvál v Tvojej obývačke - máj - VI. Veľkonočná nedeľa

Večer Chvál v Tvojej obývačke - máj - V. Veľkonočná nedeľa

Večer Chvál v Tvojej obývačke - máj - IV. Veľkonočná nedeľa (nedeľa dobrého pastiera)

Večer Chvál v Tvojej obývačke - apríl - III. Veľkonočná nedeľa

Večer Chvál v Tvojej obývačke - apríl - II. Veľkonočná nedeľa

Večer Chvál v Tvojej obývačke - apríl - Veľkonočná nedeľa

Večer Chvál v Tvojej obývačke - apríl - Kvetná nedeľa

Najbližšia udalosť
07.10.2022
19:00