Táto víkendovka o modlitbe s vlajkami bude zameraná na význam tejto modlitby v dnešnom svete. Spoločne sa pozrieme na to, čo nám o vlajkách hovorí Biblia, čo znamenajú jednotlivé farby a mnoho iného. Okrem teoretických vecí bude priestor aj na získavanie zručností pri modlitbe s vlajkami. Cena 15 € bez ubytovania 20 € s ubytovaním…

Ulf Ekman v roku 1983 založil vo Švédsku zbor Slovo života. Je to evanjelikálna cirkev, ktorá vyvíja veľmi plodnú misionársku činnosť najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Ulf a jeho manželka Birgitta sú hlboko veriaci a praktizujúci kresťania, ktorí si vždy kládli za cieľ spoznávať Pravdu a žiť podľa nej. Ich vstup do Katolíckej cirkvi…

Duchovná obnova formou kurzu o osobnej modlitbe je pre všetkých, ktorí na ňom ešte neboli, alebo boli veľmi dávno… Každý z nás potrebujeme tráviť čas s Bohom, prežívať s ním každodennú intimitu ako s priateľom. Boh sám chce prehlbovať s nami vzťah, túži po intimite s nami. Tento dvojdňový kurz ti pomôže obohatiť tvoj modlitebný…

© 2017 Marana Tha | Vytvorené s Láskou.
Hore
Sledujte nás: