Pozývame všetkých (obzvlášť mladých) stráviť spoločný čas každý piatok v KPC. Piatky v KPC ponúkajú priestor na rozvíjanie osobného vzťahu s Bohom, na povzbudenie a načerpanie a ponúkajú možnosť diskusie so svojimi rovesníkmi o zaujímavých témach. Kedy a kde to bude? Tieto stretnutia budú (takmer) každý piatok od 19:30 v Komunitno pastoračnom centre na Šváboch. Jedno stretnutie…

Pozývame všetkých (obzvlášť mladých) stráviť spoločný čas každý piatok v KPC. Piatky v KPC ponúkajú priestor na rozvíjanie osobného vzťahu s Bohom, na povzbudenie a načerpanie a ponúkajú možnosť diskusie so svojimi rovesníkmi o zaujímavých témach. Kedy a kde to bude? Tieto stretnutia budú (takmer) každý piatok od 19:30 v Komunitno pastoračnom centre na Šváboch. Jedno stretnutie…

Pozývame všetkých (obzvlášť mladých) stráviť spoločný čas každý piatok v KPC. Piatky v KPC ponúkajú priestor na rozvíjanie osobného vzťahu s Bohom, na povzbudenie a načerpanie a ponúkajú možnosť diskusie so svojimi rovesníkmi o zaujímavých témach. Kedy a kde to bude? Tieto stretnutia budú (takmer) každý piatok od 19:30 v Komunitno pastoračnom centre na Šváboch. Jedno stretnutie…

Pozývame všetkých (obzvlášť mladých) stráviť spoločný čas každý piatok v KPC. Piatky v KPC ponúkajú priestor na rozvíjanie osobného vzťahu s Bohom, na povzbudenie a načerpanie a ponúkajú možnosť diskusie so svojimi rovesníkmi o zaujímavých témach. Kedy a kde to bude? Tieto stretnutia budú (takmer) každý piatok od 19:30 v Komunitno pastoračnom centre na Šváboch. Jedno stretnutie…

Pozývame všetkých (obzvlášť mladých) stráviť spoločný čas každý piatok v KPC. Piatky v KPC ponúkajú priestor na rozvíjanie osobného vzťahu s Bohom, na povzbudenie a načerpanie a ponúkajú možnosť diskusie so svojimi rovesníkmi o zaujímavých témach. Kedy a kde to bude? Tieto stretnutia budú (takmer) každý piatok od 19:30 v Komunitno pastoračnom centre na Šváboch. Jedno stretnutie…

Každú poslednú nedeľu v mesiaci spoločenstvo Marana Tha organizuje večer chvál so začiatkom o 19:00. Tentokrát sa bude konať v Kine Scala na Masarykovej ulici č. 7. V modlitbe nás vedie hudobná služba spoločenstva Maranatha. Súčasťou večera chvál sú aj krátke svedectvá Božej moci, dobroty a starostlivosti o nás a naše životy a modlitby príhovoru…

Strana 27 z 29 1 25 26 27 28 29
© 2019 Marana Tha | Vytvorené s Láskou.
Hore
Sledujte nás: