Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Ž 20,6

Tanec so zástavami je jedna z foriem modlitby a oslavy Boha. Keďže tanec je prirodzeným prejavom radosti a vlajky sú symbolom príslušnosti k božiemu ľudu a božieho víťazstva, touto modlitbou vyjadrujeme radosť z Ježišovho víťazstva nad hriechom a z toho, že sa vďaka tomuto víťazstvu môžeme nazývať božími deťmi. Oslavujeme ho za jeho mocné skutky, ktoré koná v našich životoch i v životoch iných ľudí a taktiež sa v našej modlitbe prihovárame za druhých.

V katolíckom spoločenstve Marana Tha slúžime predovšetkým spolu s hudobnou službou na Večeroch chvál a iných podujatiach. Taktiež sa v modlitbe niekedy spájame aj so žalmovými bubenníkmi (napr. Celoprešovské misie), keďže aj v biblii sa oslava Boha bubnami a tancom často spomína spoločne.

Robíme aj rôzne workshopy o modlitbe so zástavami, na ktorých vysvetlíme podstatu tejto modlitby a učíme základy práce so zástavou. Robili sme ich napr. v Prešove, Brezne, Vysokej nad Uhom, Vranove nad Topľou, ale aj u našich susedov v Poľsku. V prípade záujmu o takýto workshop nás môžete kontaktovať.

Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. Ž 150,4

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.