Svidník

Keď nám zavolali zo spoločenstva DVAJA TRAJA zo Svidníka, tak sme chvíľu vtipkovali o tom, koľko ich v tom spoločenstve vlastne je. Vysvetlili nám, že vnímajú potrebu stretávania, modlenia a zdieľania chlapov. A keďže už pred časom sme boli v kontakte vedeli, že u nás funguje služba mužom. Prosili nás aby sme prišli poslúžiť na ich novovznikajúce chlapské stretko.

Termín stretka bol 5.2.2018 v gréckokatolíckom chráme vo Svidníku. Čakala nás tam viac než 20 chlapov. Keď nás o. František pozval do chvály, tak po chvíľke bolo jasné, že to bude mocná modlitba.

Nasledovali naše svedectvá so slovami povzbudenia o tom „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133, 1). O tom čo nám Boh kladie na srdce a čo koná v našich životoch skrze stretávanie a modlenie sa mužov. Nakoniec sme sa modlitbou prihovárali za našich bratov aby Pán rozohnil túžbu stretávať sa a rásť v identite mužov podľa Božieho srdca.

Prehliadka chrámu Božej múdrosti s výkladom o. Jána bola príjemnou bodkou požehnaným časom.

Ďakujeme Pánovi, že otvára dvere do miest kde nás chce mať, že nás pozýva do nových vecí.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Orava

Koncom roka 2017 sme boli pozvaní do Tvrdošína. Pozvali nás chlapi spolu s o. Braňom Kožuchom, ktorí majú túžbu, aby muži na Orave rozvíjali svoj vzťah s Nebeským Otcom. Po niekoľkých telefonátoch bol upresnený dátum 26.-27.1.2018 a aj ich očakávania. Keďže vedeli, že v našom spoločenstve funguje služba mužom poprosili nás, či by sme im neprišli podeliť čo znamená „keď sa muži modlia spolu“.

Po príprave sme sa teda v stanovenom termíne na Oravu vybrali. Mali sme pripravené témy zo série „Muž ako …“ a naše osobné svedectvá, čo robí s našimi životmi Boh prostredníctvom chlapských stretiek.

Vôbec sme netušili do čoho ideme, keďže sme nevedeli ani koľko a akých mužov príde. Prekvapením bolo, keď nás čakalo vyše 60 chlapov. Mnohí z nich nikdy nezažili modlitbu chvál a aj napriek tomu budova cirkevnej školy kde sme boli, sa pri ich modlitbe otriasala.

Po témach ako byť synom, manželom a otcom podľa Božieho plánu, našich osobných svedectvách prišli na rad skupinky. Otvorenosť a dôvera s akou sme sa stretli nás zaskočila. Zdieľanie bolo pre nich niečím absolútne prirodzeným.

Po svätej omši, ktorou sa program končil sa chlapi začali zapisovať do novovznikajúceho stretka a my sme ďakovali Bohu za posvätenie nášho úmyslu.

Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí sa za tento výjazd modlili a postili. Zvlášť o. Braňovi, Lojzovi, Karolovi a ich rodinám.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.