Október 2017

Opäť chlapská víkendovka. Tentoraz 14.-15.10.2017 na Sigorde. Témou bola tentoraz séria „Muž ako…“, spracovaná podľa Crossing the goal. Teóriu sme preberali na každomesačných stretkách prišiel čas prakticky zažiť aké to je ak je muž služobníkom, bojovníkom, učeníkom, ….

Ako je vidieť na fotkách chlapi sa úloh zhostili s patričným zápalom. Spoločná modlitba chvál, zdieľanie a modlitba v skupinkách boli skvelé, ale vrcholom bola nočná adorácia, kde sme to mali možnosť všetko to spracovať srdcom .

Ďakujeme o. Andrejovi a o. Rudovi za službu.

Atmosféru chlapského spoločenstva prišiel zažiť až z ďalekej Kanady aj laický misionár Ron Bergeron, ktorý má túžbu venovať sa mužom doma v Kanade.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Máj 2017

Ak si niekto myslí, že muž niekedy úplne dospeje, mýli sa. Presvedčili sme sa o tom 6.-7.5.2017 v Spišských Hanušovciach. Opäť nás prichýlili manželia Jožko a Janka Sičárovci vo Vile JANKA. Svätá omša, chvály, zdieľanie, to všetko bolo jasné vopred. Keď sme ale vyrazili smer Červený Kláštor s tým, že ideme na rafting, bolo jasné, že bude zábava.

Nevyhnutná inštruktáž, vesty, prilby, pádla a dobrodružstvo sa môže začať. Dunajec je pokojná voda, ale aj napriek tomu inštruktori našli miesta kde sme sa dokázali zapotiť a namočiť.

Ďakujeme o. Andrejovi a o. Rudovi vďaka ktorím sme mali možnosť zažiť adoráciu a slúžili nám aj sv. omšu.

Ďakujeme Ockovi, že s ak tomuto času priznal. Na niekoľkých portáloch o počasí totiž súčasne hlásili že na Dunajci prší, a v tom čase sme si my užívali slniečko.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

November 2016

Prvý novembrový víkend sa necelá tridsiatka chlapov stretla vo Vile JANKA v Spišských Hanušovciach. Slovom nám slúžil Marián Mráz, ktorý sa dlhé roky venuje predmanželskej príprave snúbencov. Aj preňho bolo premiérou hovoriť k ženatým mužom a otcom rodín. Jeho témy boli pre nás obohatením a ďakujeme, že sme s ním mohli byť.

Veľmi radi sme medzi sebou privítali aj návštevu z Chorvátska zo spoločenstva NOVO SRCE. Chlapi ktorí k nám merali ďalekú cestu sa s nami delili o tom, ako Boh koná v ich životoch a poslúžili nám aj modlitbou.

Nemôžeme zabudnúť ani na o. Andreja, ktorý nám vysluhoval sviatosť zmierenia a slúžil svätú omšu.

Okrem toho všetkého čas, ktorý sme ako chlapi spolu strávili, spoločné adorácia a nočné zdieľanie bolo pre všetkých požehnaním.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.