September 2017

STRETNUTIE O SLUŽBE MUŽOM

YWAM Lučatín – 30.9.2017

Ďalšie zo stretnutí o tom, čo Boh pripravuje na Slovensku s mužmi a aká je naša úloha v celom tomto pláne. Ďakujeme za úžasný spoločný čas zdieľania, modlitby a chvály nášho Otca.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Apríl 2017

STRETNUTIE O SLUŽBE MUŽOM

Otcova stodola Važec – 1.4.2017

Čo znamená byť hrdinom a ako sa ním stať? Akých hrdinov na Slovensku potrebujeme? Odpovede aj na tieto otázky sme hľadali v prvý aprílový deň v Otcovej stodole na stretnutí spolu s mužmi, ktorí vedú chlapské stretká. Témou a diskusiou nás viedol hosť Ad de Bruin.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Február 2017

STRETNUTIE O SLUŽBE MUŽOM

Otcova stodola Važec – 21.2.2017

Opäť sme sa stretli vo Važci. Bolo to stretnutie a delenie sa chlapov, ktorí sa aj napriek všetkým svojím nedostatkom a bojom snažia pomáhať. Pomáhať iným mužom v hľadaní ich identity.

Vzrástlo v nás presvedčenie, že oveľa ľahšie sa rastie a kráča v bratstve, vo vzťahoch v ktorých môžme „bojovať bok po boku“. A preto je vytváranie jednoty cez intimitu medzi bratmi kľúčové. Môžu sa tvoriť nové možnosti ako hlbšie spoznávať Nebeského Otca a dorastať v autorite Jeho synov.

November 2016

STRETNUTIE O SLUŽBE MUŽOM

Otcova stodola Važec – 5.11.2016

V Otcovej stodole vo Važci, vznikla pracovná skupina zameraná službu mužom. Tešíme sa, že v nej má zastúpenie aj spoločenstvo Marana Tha. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 5.11. Bol to vzácny čas s chlapmi, ktorým horí srdce a hľadajú ako pomáhať iným chlapom v raste a posúvaní sa do pravej mužnosti.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.