Každý mesiac sa muži z nášho spoločenstva stretávame na spoločnej modlitbe. Je to vzácny čas, keď máme možnosť zastaviť sa uprostred každodenných povinností. Je to čas spoločnej modlitby a zdieľania sa. Keďže stretko má aj formačný charakter, jeho súčasťou je aj téma. Tešíme sa, ak nám prichádzajú poslúžiť slovom aj hostia.

Ďakujeme Nebeskému Otcovi za dar spoločenstva, zvlášť za dar spoločenstva mužov. Zato, že sa máme možnosť stretávať, navzájom sa povzbudzovať, bojovať bok po boku a tak Ho viac spoznávať.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.