Modlitebníci sa modlia za všetky úmysly a potreby, ktoré boli vložené do modlitbového košíka v kaplnke sv. Františka z Assisi v KPC Jána Pavla II. Modlí sa za potreby, ktoré sú aktuálne nielen v našom spoločenstve, ale aj na Slovensku, vo svete a v Cirkvi.

Chcem vložiť prosbu do košíka

Chcem poslať svedectvo