Utorky v KPC Jána Pavla II. od 17,00 – 19,00 (treba sa vopred nahlásiť).

Modlitbový tím (zvyčajne dvojčlenný) sa modlí za osobné potreby danej osoby (nie potreby jeho blízkych alebo tých, čo ho žiadali o modlitbu). O modlitbu môže požiadať každý, kto prežíva duchovný blok, problém alebo vnútorné zranenie, ktoré ho už dlhší čas trápi. Modlitbový tím danú osobu vypočuje a spoločne budú predkladať a odovzdávať Bohu, Jeho milosrdenstvu a láske to, čo ju trápi. Počas modlitby modlitbový tím načúva v dôvere a odovzdanosti Duchu Svätému a snažia sa danú osobu, inšpirovaní Jeho vedením, duchovne usmerniť a povzbudiť. Zaručujeme diskrétnosť modliacich sa.

So súhlasom danej osoby môže modlitbový tím na osobu položiť ruky počas modlitby príhovoru. Je to gesto známe už v tradícii prvotnej Cirkvi , ktoré sprevádza tiež požehnanie. Ide o nesviatostné vkladanie rúk.

Ak máte záujem o modlitbu príhovoru, nahláste sa na tel. čísle: 0903 982 209