Touto aktivitou sa členovia spoločenstva spájajú v modlitbe na rôzne úmysly. Cieľom modlitbovej reťaze je vytvoriť spoločenstvo modliacich sa ľudí. Boh robí veľké veci medzi nami.

Chcem sa zapojiť do modlitbovej reťaze

Chcem poprosiť o modlitbu

Chcem poslať svedectvo