Vždy v poslednú nedeľu v mesiaci sa počas večerov chvál modlí za program Večera chvál, za všetkých slúžiacich i účastníkov a tiež aj za všetkých tých, ktorí prichádzajú na modlitbu príhovoru vo viere, že dané slovo poznania chce Boh uskutočniť v ich životoch.

Chcem poslať svedectvo