Modlitbový tím v spoločenstve MaranaTha v Prešove sa modlí na všetky úmysly a za prosby členov ale i nečlenov spoločenstva MaranaTha , a to nielen za ich potreby, ale i za potreby ich širšieho okolia, za Slovensko i Cirkev. Vyprosuje požehnanie za celý priebeh všetkých programov (nielen) v centre, za všetkých slúžiacich a účastníkov. Účinnosť modlitby príhovoru nezávisí od svätosti a zrelosti ľudí, ktorí sa modlia. Môže to pomôcť, ale nie je to záruka. Závisí to tiež aj od viery a otvorenosti osoby, za ktorú sa modlíme. Dôležité sú také vlastnosti ako úprimnosť, pokora a vytrvalosť. Všetci ich môžeme rozvíjať.

Tajomstvo Božej vôle – všetky modlitby Boh vypočuje, no nie stále podľa našich predstáv. Ale aj tak má zmysel modliť sa! (Žalm 13,6, Hab 1,1-3, Rim 8,28)

Modlitba príhovoru sa realizuje dvoma základnými formami:

  1. modlitba na úmysel niekoho –napr. modlitbový košík, modlitbová reťaz.
  2. modlitba za niekoho spolu s ním – napr. utorky , Večer Chvál.

Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať.

— Mk 11,24