Hudobná služba katolického spoločenstva Marana Tha je jednou z mnohých služieb v tomto spoločenstve. Nie sme ani tak hudobníkmi, kapelou, resp. kapelami, ale sme viac spoločenstvom ľudí, ktorí sa majú radi a radi sa spolu modlia. Našou veľkou túžbou je, keď hráme a modlíme sa, aby náš Boh bol blízko.

Ak sa chcete s nami modliť pozývame vás na pravidelné modlitebné stretnutie Večer chvál. Live záznamy našich spoločných modlitieb /projekt Worship tape/ si možete pozrieť tu.

Na našom Youtube kanáli môžete nájsť interaktívne videá s textami a akordami našich piesní a iné naše novinky.

Z Božej dobroty sme vydali už 3 albumy. Štúdiový album VIAC, live album z Večerov chvál Byť blízko a najnovší album Svätý.

Albumy si môžete zakúpiť v Komunitno-pastoračné centrum sv. Jána Pavla II. na Švábskej 22 v Prešove alebo na Večere Chvál.

cd maranatha142mensie