Škola rastu

Boh nás stvoril, aby sme rástli, rozvíjali sa a prinášali veľa ovocia. Najlepším spôsobom ako rásť je stať sa Ježišovým učeníkom a mať s ním hlboký a dôverný vzťah.

Škola rastu (Škola učeníka) pozostáva zo 4 sérii:

  1. PATRIŤ. Táto séria sa zameriava na tému modlitby a spoločenstva a odpovedá na otázky: Ako prehĺbiť svoj vzťah s Ježišom? Ako rozbehnúť svoj modlitbový život? Ako nájsť dobrých priateľov? Ako sa zapojiť do spoločenstva? Prečo sú malé skupinky dôležité? Ako vytrvať v spoločenstve?
  2. RÁSŤ. Táto séria sa zameriava na tému Božieho slova a premeny/rastu učeníka a odpovedá na otázky: Ako čítať a rozumieť Biblii? Ako ma Boh mení? Ako môžem rásť? Ako dávať?
  3. SLÚŽIŤ. Táto séria sa zameriava na tému služby a odpovedá na otázky: Ako objaviť Božie povolanie pre môj život? Ako spoznať svoje dary a schopnosti? Ako slúžiť iným? Do akej služby v spoločenstve sa zaradiť?
  4. ZDIEĽAŤ. Táto séria sa zameriava na tému evanjelizácie a odpovedá na otázky: Ako priviesť iných k Ježišovi? Ako hovoriť iným o Ježišovi? Ako čo najefektívnejšie evanjelizovať iných?

 

Meno a priezvisko*:
E-mail*:
Telefón*:
Rok narodenia:
Najbližšia udalosť
07.10.2022
19:00