Pomoc pre Ukrajinu

Od prvých dní ruskej invázie na Ukrajine sa spoločenstvo Marana Tha aktívne zapája do pomoci ľuďom zasiahnutým hrôzami vojny. Vysielame dobrovoľníkov k hraniciam, hľadáme ubytovanie pre utekajúce ženy s deťmi a sprostredkúvame transport humanitárnej pomoci priamo do vojnou postihnutých oblastí na Ukrajine.

SPOLOČNE POMÔŽME UKRAJINE

Dobrovoľnícka pomoc                             

Akútnosť potreby a počty dobrovoľníkov sa menia zo dňa na deň, no dopyt po otvorenom srdci a ochotných rukách tu bude dlhodobo. Odporúčame sledovať tento web a tiež FB stránku Marana Tha Prešov, kde poskytujeme najaktuálnejšie informácie o potrebe dobrovoľníckej práce.

Poskytnutie ubytovania                            

Hranicami Slovenska denne prechádzajú tisíce žien a detí. Mnohé z nich nevedia, kam ísť a netušia, čo bude zajtra. Vytvorili sme databázu ľudí ochotných poskytnúť dočasné ubytovanie rodinám utečencov z vojnou zmietanej Ukrajiny.

Ak viete krátkodobo či dlhodobo poskytnúť samostatnú izbu, byt či dom ako pomoc pre utečencov, kontaktujte nás mailom na info@maranathapo.sk

Bližšie informácie: Gabika Nováková

Finančná pomoc pre ľudí v núdzi             

Organizujeme finančnú zbierku na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi v dôsledku vojny. Z vyzbieraných financií budeme podporovať rodiny utečencov na Slovensku – prispievať im na ubytovanie, stravu a základné potreby - kým sa nebudú vedieť postaviť na vlastné nohy, príp. vrátiť sa do svojej vlasti.

Financie z tejto zbierky budú tiež použité na potreby distribučného centra dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú transport humanitárnej pomoci na Ukrajinu.

Vaše finančné dary môžete zasielať na č.ú.: SK5175000000004027493739 

Do poznámky uveďte: „DAR UKRAJINA“

Zbierka trvanlivých potravín                      

V mnohých ukrajinských mestách chýbajú základné potraviny a hygienické potreby. Stále je aktuálna výzva organizovať zbierky trvanlivých potravín a drogérie (nie šatstvo!!!), ktoré vieme prepraviť kamiónovou dopravou do Užhorodu.

Humanitárne zbierky potravín a drogérie môžete doručiť do triediaceho centra v Prešove, Kalinčiakova 15, Ľubotice.

Modlitby za mier                                          

Spoločenstvo Marana Tha je súčasťou iniciatívy kresťanských spoločenstiev Slovenska, ktoré sa denne spájajú v on-line modlitbách chvál na www.modlitbyzamier.sk

Veríme, že sila modlitby dokáže zabrzdiť aj tanky... a že Boh je láskavý Otec, ktorý sa zmilúva a nenecháva nás v tejto situácii samotných.

Pozývame všetkých spoločne prosiť všemohúceho Boha o mier na celom svete

 

.

 

Najbližšia udalosť
Večer Chvál v Košiciach
04.12.2022
19:00