Úvodné slovo

Rok 2020 je rokom Božieho slova.
Svätý Otec František vo svojom apoštolskom liste „Aperuit illis“ vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova a povzbudzuje nás obzvlášť v tomto čase neistoty a pochybností, aby sme sa oň viac zaujímali. V liste Hebrejom sa píše: „Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ (Hebr 4, 12-14)
Boh svojim slovom má moc zmeniť strach na nádej, oslobodiť, uzdraviť, potešiť a povzbudiť v každom čase.

Chceme sa navzájom povzbudzovať v čítaní Božieho Slova a to cez motivačné videá, rozhovory, zamyslenia a svedectvá ľudí, ktoré budú pravidelne pribúdať.

Božie Slovo je pestré a bohaté. Je to jeden zo spôsobov, ako môže Boh k tebe prehovoriť a ako ho aj ty môžeš počuť. Nechaj sa ním premieňať.

Facebooková skupina: Študujem Bibliu Doma, je miesto, kde si môžeme navzájom vymieňať skúsenosti, povzbudzovať sa a zdieľať s tým, čo nás oslovilo.

8. týždeň – Duch pravdy vydá o mne svedectvo

Prežívame obdobie po zoslaní Ducha Svätého. On je ten istý a Jeho pôsobenie v Cirkvi stále trvá. Je tretia osoba Božej Trojice, tešiteľ, obhajca, pomocník, radca, sprievodca…

Dovoľ mu aj dnešný deň, aby ťa naplnil. Pros Ho, aby ťa vovádzal bližšie do osobného vzťahu so Stvoriteľom.

„Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.“ Gal 5,25

7. týždeň – …aby svet spoznal 

„…že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Jn 17,20-26

Ježiš nás i apoštolov počas svojho života učí pravdám viery. Učí nás modliť sa v modlitbe Otče náš.
Každá modlitba má ohromnú silu a moc. A dnes počúvam ako sa Ježiš modlí za mňa, za nás. Je to neuveriteľné. A za čo sa modlí? Za jednotu a lásku. A jednota bez lásky sa nedá žiť.

6. týždeň – Pán jej otvoril srdce…   

„…aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: Ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte.“ Sk 16,15

Na aké miesta chodím, kde sa zdržiavam? Ako a o čom hovorím s inými? Mám odvahu povedať iným o Bohu? Túžim vydávať o ňom svedectvo?

„Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.“ Jn 15,26-27

5. týždeň – Po Bohu žízni moja duša…   

„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Žalm 42,2

Pane dnes túžim, aby si uhasil smäd v mojom vnútri. Daj, aby som kráčal v tvojom svetle a pravde, naplň moje srdce radosťou a plesaním aj v tomto období. Nauč ma rozpoznať a počúvať tvoj hlas, aby som mohol kráčať za tebou. Zaplav ma svojou láskou a budem kráčať po ceste tvojich prikázaní.

Tento týždeň chceme predstaviť jednu z možných foriem spoločnej modlitby doma s deťmi. Aj liturgia slova nám môžme pomôcť v spoznavaní Božieho slova. Ukážku toho, ako vyzerá liturgia slova u nich doma nahrala rodina Fečových.

4. týždeň – Nielen z chleba žije človek 

„…ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“(Mt 4,4)
Božie slovo má moc meniť naše životy.
Dokáže premeniť smútok na radosť, priniesť svetlo do temných dní, povzbudiť a vniesť novú nádej.
Tento týždeň sa môžeš inšpirovať ľuďmi, ktorí sa modlia
Božím Slovom a svedčia o tom. 

3. týždeň – Vojsť do Božieho kráľovstva  

Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. (Ž 2,12)
Po nedeli Božieho milosrdenstva si možno aj my kladieme podobnú otázku akú dal Nikodém Ježišovi v evanjeliu podľa Jána 3,1-8: „Ako sa môže človek znova narodiť?“
Čo to znamená narodiť sa z Ducha? Ako odovzdať život Kristovi?
Poď a nechaj sa tento týždeň povzbudiť aj týmto krátkym videom od Bohdana, ktorý je laickým misionárom a otcom štyroch detí.

2. týždeň – On je živý! 

„Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.“ (Ž 118,24)

Aleluja!

Tento týždeň ťa pozývame k prežívaniu radosti a nádeje  z Kristovho víťazstva. Sr. Helena zo spoločenstva Marana Tha povzbudzuje k tomu, aby sme uverili, že Boh môže vzkriesiť k životu, to, čo je mŕtve. Buďme svedkami toho, že Ježiš žije. Záver povzbudenia adresuje špeciálne ženám, kde hovori o ich úlohe dnes.

1. týždeň – Povzbudenie 

Tento týždeň povzbudzujeme k tomu, aby sme v tichu hľadeli na kríž, kde sa Kristus za nás z lásky obetoval. Prežime tento čas v modlitbe, sebadarovaní sa v službe tým, ktorí to teraz najviac potrebujú. Spoločne slávme domácu liturgiu Slova v rodinách, aby sme mohli rásť vo viere, nádeji a vzájomnej láske.