Neoddeliteľnú súčasť spoločenstva Marana Tha tvorí komunita sestier františkánok. Spoločenstvo vlastne „funguje“ pod ich patronátom. Kto sú a niečo o ich reholi sa môžete dozvedieť aj na tejto stránke.

Komunita

Komunita sestier v šk. roku 2014/2015

Sr. Jana Vianeya – Prešovčanka, reštaurátorka

Jana Vianea

– Vstup – 1985
– 1. Sľuby – október 1988
– Doživotné – august 1994
– Pôsobiská: Bratislava, Rím, Košice, Prešov
– Zamestnanie: OA Prešov; krúžok tvorivé dielne

Sr. Bernadeta – šarišanka (Veľký Šariš)

srBernadeta– Vstup – 26.6.1971
– 1. Sľuby – 4.4.1973
– Doživotné – 25.3.1978
– Pôsobiská: Skalica u Znojma, Žilina, Ružomberok, Prešov
– Zamestnanie: CVČ Jána Pavla II. Prešov – Šváby; kuchársky krúžok

Sr. Zdenka – pochádza zo Žiliny

sr Zdenka

– Vstup – august 1995
– 1. Sľuby – 22.8.1998
– Doživotné – 16.8.2003
– Pôsobiská: Žilina, Nová Baňa, Žilina, Martin, Prešov
– Zamestnanie: učiteľka NV na SPŠSj, SPŠE, SOŠ

Záľuby: knihy, hudba, záhradka, tvorivosť

Náš život s Bohom

Srdcom našej františkánskej duchovnosti je JEŽIŠ:
– Ježiš v evanjeliu
– Ježiš v Eucharistii
– Ježiš v bratoch a sestrách

To, čo nám pomáha prehlbovať náš vzťah s Bohom sú:
– naše sľuby (čistoty, chudoby a poslušnosti)
– modlitba, metanoia a sviatosť zmierenia
– duchovná literatúra
– duchovné obnovy a exercície

Osobitne sa s Ním snažíme stretávať v:
– sviatostiach
– radostiach a bolestiach nášho života i života tých, ktorým slúžime

Apoštolát

Náš spoločný život v apoštolskej službe:

– Uvedomujeme si, že budovanie spoločenstva je neustály proces, ktorý sa môže uskutočniť iba vzájomnými osobnými vzťahmi. Usilujeme sa preto žiť vo vzájomnej kresťanskej láske a rešpektovaní sa v jedinečnosti a rozdielnosti.
– Naša služba vychádza zo spoločenstva modlitby, sesterskej lásky a rozhodnutí
– Snažíme sa prinášať radostnú zvesť nielen službou, ktorú robíme, ale hlavne modlitbou, príkladom života a svojou vlastnou prítomnosťou – Sme tu s Bohom pre vás
– Svoju činnosť rozširujeme aj mimo škôl v rámci náboženských vzdelávacích programov a podľa potreby aj v iných príbuzných oblastiach

Identita

OLYMPUS DIGITAL CAMERAsme milované Božie dcéry
sme Školské sestry 3. rehoľného rádu sv. Františka – usilujeme sa byť nositeľkami pokoja, čo predpokladá byť vnútorne pokojné, radostné, milujúce a chudobné, spoznávať svoju hriešnosť, potrebu odpúšať i dosiahnuť odpustenie
snažíme sa byť duchovnými matkami – rozvíjať emocionálny, morálny, kultúrny a duchovný život iných

O čo nám ide

Oslavovať Boha šírením jeho kráľovstva a životom vo svätosti (svojho neustáleho obrátenia k Bohu)
Dávať samé seba v celej svojej plnosti a jedinečnosti, aby sme naplnili Boží zámer s nami pre naše rodiny, spoločenstvá, cirkev a svet
Byť duchovnými matkami – rozvíjať emocionálny, morálny, kultúrny a duchovný život iných

Viac o našej kongregácii

Viac o kongregácii školských sestier sv. františka z Assissi sa môžete dozvedieť na stránke www.skolskesestryosf.sk