O daroch:

Naša činnosť je z väčšej časti hradená darmi. Veľmi si ceníme akúkoľvek vašu podporu: modlitebnú, fyzickú, finančnú, či inú. Dovoľujeme si vás preto aj touto cestou požiadať o váš príspevok pre našu činnosť. Chceme vás uistiť, že vaše peniaze využijeme len pre Božie dielo a zároveň vám dávame priestor, aby ste vy sami rozhodli, ktorú z našich činností chcete najviac podporiť. Budeme vám veľmi zaviazaní, ak nám prípadne venujete 2% dane z vašich príjmov.

Bankové spojenie:

4024300321 / 7500 (ČSOB)
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2430 0321