Líderský tím

Peter Štupák

Líder spoločenstva

Helena Slivková

Riaditeľka Alfa Slovensko, starostlivosť o členov

Ján Juščák

Vedúci chvál

Vedúci služieb

Našou srdcovkou sú ľudia nie len v spoločenstve. Modlíme sa za nich, zaujímame sa o nich, stretávame sa s nimi (individuálne aj hromadne), modlíme sa s nimi, prakticky hľadáme, ako im poradiť, pomôcť. Každému z nášho tímu leží na srdci, aby sa členovia nášho spoločenstva cítili v ňom ako doma. Aby našli prijatie, mohli byť sami sebou, našli svoje miesto, kde budú môcť najlepšie rozvinúť svoje obdarovania, zručnosti, schopnosti. Hľadáme, aká forma stretávania sa a fungovania by pre to bola najvhodnejšia. Keďže máme bohaté zastúpenie rôznych stavov je to neustála výzva.

Pavol a Katka Hudákovci

Starostlivosť o členov

Lenka Fellegiová

Detská služba

Eva Sýkorová

Evanjelizačná služba

Ján Juščák

Hudobná služba

Gabika Nováková

Biblické kurzy

Lukáš Hutník

Mediálna služba

Bohdan Novák

Misie

Lukáš Hutník

Mládež, Piatky

Jana Miháľová

Modlitbová služba

Bohdan Novák

Muži

Richard a Henrieta Honzovci

Rodinné vzťahy

Štefan a Janka Pecuchovci

Rodinné vzťahy

Mária Šoltésová a sr. Amabilis

Služba vlajkami

Služba spoločenstva

Manželské večeryRodičovské kurzy

Alfa kurzy

Piatky v KPC

Biblické kurzy

Večer Chvál

Koncerty chvál

Stretnutie mužov

Krása ženy

Seminár Oheň

Chceš sa stať jedným z nás? Zisti viac