Líderský tím

Peter Štupák

Líder spoločenstva

Helena Slivková

Riaditeľka Alfa Slovensko, starostlivosť o členov

Ján Juščák

Vedúci chvál

Vedúci služieb

Našou srdcovkou sú ľudia nie len v spoločenstve. Modlíme sa za nich, zaujímame sa o nich, stretávame sa s nimi (individuálne aj hromadne), modlíme sa s nimi, prakticky hľadáme, ako im poradiť, pomôcť. Každému z nášho tímu leží na srdci, aby sa členovia nášho spoločenstva cítili v ňom ako doma. Aby našli prijatie, mohli byť sami sebou, našli svoje miesto, kde budú môcť najlepšie rozvinúť svoje obdarovania, zručnosti, schopnosti. Hľadáme, aká forma stretávania sa a fungovania by pre to bola najvhodnejšia. Keďže máme bohaté zastúpenie rôznych stavov je to neustála výzva.

Pavol a Katka Hudákovci

Starostlivosť o členov

Tomáš a Mária Fečovci

Detská služba

Eva Sýkorová

Evanjelizačná služba

Richard a Henrieta Honzovci

Rodinné vzťahy

Ján Juščák

Hudobná služba

Jana Miháľová

Modlitbová služba

Lukáš Hutník

Mediálna služba

Daniel Uebersax

Projekty, e-shop, marketing

Lukáš Hutník

Mládež, Piatky

Gabika Nováková

Biblické kurzy

Bohdan Novák

Misie

Bohdan Novák

Muži

Štefan a Janka Pecuchovci

Rodinné vzťahy

Mária Šoltésová a sr. Amabilis

Služba vlajkami

Služba spoločenstva

Manželské večeryRodičovské kurzy

Alfa kurzy

Piatky v KPC

Biblické kurzy

Večer Chvál

Koncerty chvál

Stretnutie mužov

Krása ženy

Seminár Oheň

Chceš sa stať jedným z nás? Zisti viac