Život nie je o tom, aby si ho prežil sám. Popravde Boh nemá rád opustenosť. Bol si stvorený, aby si prežil život s inými ľuďmi, a preto ťa ako spoločenstvo Marana Tha povzbudzujeme, aby si sa stal súčasťou malej skupinky.

Malá skupinka je skupinkou troch alebo viacerých ľudí, ktorí sa stretávajú raz za dva, ideálne raz za týždeň. V skupinke sa rozprávate, študujete Božie slovo a modlite sa spolu. Skupinka môže byť rôznej veľkosti a druhu – manželské páry, slobodní, ženy, muži, mladí, starší, proste od 9 do 99 rokov. Je jedno, kde sa v živote nachádzaš a čo prežívaš. Skupinka je tu pre teba.

Pripravený vyskúšať? Nájdi si skupinku, ktorá ti vyhovuje alebo naštartuj novú.

Potrebuješ pomôcť? Email: malaskupinka@maranathapo.sk