Ak chcete dvomi percentami podporiť aktivity nášho spoločenstva, nájdete tu potrebné tlačivá a prečítajte si prosíme aj potrebné poučenie.

Ďakujeme Vám a zvolávame na Vás a Vaše rodiny nekonečné Božie požehnanie.

Alpha new logo_orange

Alfa Slovensko, n.o. Táto nezisková organizácie zastrešuje všetky kurzy organizované naším spoločenstvom – Alfa kurz, Manželské večery, Rodičovské kurzy, Nový život a pod., a rovnako aj otvorené modlitbové stretnutia – Večery chvál.

Tlačivo si môžete zobrať aj z nášho Komunitno – pastoračného centra sv. Jána Pavla II. na sídlisku Šváby alebo z Vášho kostola.