Prečítajte si ako sa Boh dotkol ľudí okolo nás, ktorí našli odvahu a napísali nám o tom svoje vlastné svedectvo.

Duch Boží koná ako chce, kedy chce a kde chce. Život každého jedného z nás je veľkým svedectvom , preto neváhaj, napíš nám to svoje a prečítaj si motivačné svedectvá tých, čo odvahu našli.

Viktória 2014
Asi práve preto, že som nemala veľké očakávania, ma Pán na Kráse ženy prekvapil.

"Odnášam si predovšetkým nádej, že Boh sa o mňa postará a že na mňa nezabudol, že som Jeho milovaná dcéra, chuť šíriť Božie kráľovstvo a siať semienka viery a dôvery v Pána do každej oblasti môjho života, chuť obetovať sa pre druhých a byť pre nich požehnaním. A ešte som si uvedomila, aká úžasná atmosféra bola na Kráse ženy, plná Kristovho pokoja a radosti. Tento pokoj a radosť by som chcela ďalej šíriť v tomto svete.”"

Števo
Je to skvelá vec plná nových ľudí a priateľov.

"Dáva význam ľuďom a prispieva k žitiu života, nie jeho prežívaniu. A ako taký veľký bonus je tam Boh a má to dynamiku a ráz, ktorý chýba mladým ľuďom."

Jakub
Alfa mi dala predovšetkým priateľov.

"Tých pravých priateľov, akých som dovtedy nemal. Priateľov, ktorí mi pomohli prísť na “cestu”, ktorú má pre nás Pán. Priateľov, ktorí mi “preložili” Ježišove učenie do mne zrozumiteľnej reči a ukázali mi, ako sa tešiť z maličkostí."

Martina
Dala mi základy kresťanstva.

"Bola kameňom, na ktorom sa dá ďalej stávať. Odporúčam každému."

Zuzka
Vďaka Alfe som spoznala živú vieru a otvorila sa mi cesta k Bohu.

"Alfa podáva veľké životné pravdy novým spôsobom, príťažlivým pre mladých."

Slávka
Vďaka Alfe som mohla získať osobný vzťah s Bohom.

"Alfa kurz by som odporučila všetkým, lebo mi dal živú vieru. Viem, že Boh pri mne vždy stojí, že ma miluje a chcem s ním kráčať po ceste k večnosti."

Veronika
Spoznala som tam nových úžasných ľudí, s ktorými si mám vždy čo povedať.

"Odkedy som začala chodiť na Alfu, môj vzťah s Bohom je oveľa intenzívnejší a dôvernejší. Celý týždeň sa neviem dočkať piatka večer. Je to úžasná akcia."

Danka 2014
Stále je ten pocit, že financií je málo.  

"Ale prispela som niečo na poslednej svätej omši. Aj keď bola doma chladnička ráno prázdna, po návrate sme ju našli s manželom plnú. Moji rodičia vzali deti a nakúpili. Boh sa o nás stará cez ľudí, ktorí sú okolo nás. Štedrého a radostného darcu Boh miluje.”"

Účastníčka 2013
Oslovilo ma veľa vecí, ale hlavne to bola úprimná ľudská láska, ktorú v bežnom živote zažívam veľmi málo.  

"Spoznala som veľa dobrých duší, usmievavých žien, ktoré sa vedia porozprávať a nielen ohovárať. Zdala som sa sebe samej akási slobodná, bez okov hanblivosti či smútku. Toto bol iný svet – oáza pohody, radosti, bez masiek, pretvárok, úsmev bez irónie a výsmechu. Veľmi fajn.”"

Milka 2012
Mňa najviac oslovuje tá pokojná atmosféra a ľudia, čo tu sú.  

"Som tu už štvrtýkrát a rada sa tu vraciam, lebo sa tu stále dozviem niečo nové . Načerpám tu sily do života a môžem všetko odovzdávať ďalej iným ľuďom.”"

Manželia Eliášovci a ich svedectvo z Manželských večerov
Nám tieto sobotňajšie chvíle dali veľmi veľa pozitívneho do nášho síce ešte krátkeho, ale teraz už plnohodnotného manželstva.

Pozdravujeme všetky manželské páry. Tých, ktorí končia , ale hlavne tých, ktorí sa rozhodli začať úžasne strávené chvíle na týchto večeroch.

Ľudka: Mne tak ako skoro všetkým ženám tu, tiež troška trvalo, kým som manžela presvedčila, prečo by sme nemohli ísť, veď sa niečo dozvieme, budeme chvíľu sami a podobne Matúš argumentoval: veď nemáme žiadne problémy, nič nám netreba naprávať, nemáme čas, lebo robíme na zmeny, nemusíme tam ísť, bude to len na príťaž a podobne. Keďže manžel nebol až tak vyslovene proti, iba sa mu akosi tak trochu nechcelo, Pán Boh to zariadil tak, že sme nevynechali ani jeden večer.....čo je SUPER. Mrzí nás, že tu dnes pri Vás nemôžeme byť osobne, preto sme naše dojmy aspoň napísali. Nás najviac oslovilo toto: Hneď v prvý večer, keď sme sa učili spoznávať sa navzájom, mysleli sme, že sa poznáme už dobre, ale zistili sme kopec malých nedokonalostí a nezhôd, kedy ja som si myslela iné ako manžel a opačne. Spoznali sme svoje túžby a potreby v pravom slova zmysle a mohli sme ich odvtedy začať napĺňať. Komunikácia : myslela som, že ja som v tomto skoro dokonalá a že v tomto my žiaden problém určite nemáme, no už pri prvej téme som zistila, že ten kto sa potrebuje zmeniť a na sebe pracovať som práve ja. Uvedomila som si ako je dobre, že sme tu vôbec začali chodiť, lebo ja som žila v omyle a čakala som zmenu od manžela. Musím podotknúť, že keď som si to všetko uvedomila a vyznala to manželovi, vtedy bol on rád, že tu so mnou prišiel. Videl, ako to na mňa – na nás pôsobí a od vtedy som mu už ani nemusela pripomínať, že v sobotu máme aktivitu na Šváboch. Dokonca si aj sám usilovne menil zmeny, aby sme nebodaj niečo nevyme& scar on;kali J Naučila som sa, že je dôležité viac načúvať ako radiť, správne pochopiť partnera a potom sú hádky kdesi ďaleko preč. Riešenie konfliktov: tam bolo tiež veľmi veľa skvelých rád a od tohto večera máme obaja pocit, že keď nastane medzi nami nejaký konflikt, vždy jeden z nás sa oprie o body riešenia konfliktov a pri opytovaní: ako si to myslel? Mám tomu rozumieť tak, že .....atď, z problému máme viac-menej srandu a riešime už len samotný problém ,ktorý treba vyriešiť a nešprtáme sa v konflikte. Sila odpustenia zistili sme, aké dôležité je uvedomenie si svojich chýb, ospravedlnenie a následné odpustenie, v pravom slova zmysle a ako je dôležité začínať stále odznova. Zistili sme , že viac sa vcítiť jeden do druhého, viac sa pýtať, chápať sa, byť trpezliví, počúvať, tolerovať sa navzájom, podporovať sa v nápadoch, robiť si radosť, a všetko ostatné, je osožné pre oboch manželov a spája to dve bytosti do jednej. Na koniec už len toľko, z každého večera sa našlo niečo, čo sme si mohli odniesť domov a trpezlivo na tom pracovať, nielen teraz počas kurzu, ale už celý manželský život. Pán Boh nám pri tom všetkom pomáhaj!

Gabika
Modlitby za predčasne narodeného Danielka

Koncom septembra sme sa modlili za uzdravenie predčasne narodeného Danielka, za uzdravenie mozgu z detskej mozgovej obrny, za uzdravenie zo všetkého zaostávania, za to, aby Danielko prijal cvičenia Vojtovou metódou, aby napredoval, vedel sa pretáčať, plaziť, štvornožkovať, sedieť a chodiť, aby sa tým cvičením nevyvolala ďalšia choroba. Za lekárov, ktorí ho sledujú, aby ich Duch Svätý viedol, aby mu pomohli.

15.10.
S Danielkom zatiaľ cvičíme Bobath 2x týždenne pod dozorom fyzioterapeutky, sú náznaky na plazenie. Pomaličky napreduje, len Vojtovu metódu neprijal. Lekári liečia, ale Boh uzdravuje.

24.10.
Chcem sa s Vami podeliť o radosť, ktorú dnes prežívame. Boli sme dnes na kontrolu u rehabilitačnej Dr., ktorá skonštatovala, že Danielko pomaličky napreduje, spasticita sa pomaly uvoľňuje, jeho stav sa zlepšil od kedy ho videla naposledy (12.9.)

Píšem na chválu Božiu, hoci máme ešte dlhú cestu pred sebou, na povzbudenie všetkým.

Maťa
Večer chvál - Boh ma vyliečil

Keď som z mikrofónu počula slová "Teraz Ti Boh hovorí: VIEM KTO SI A TERAZ TI CHCEM UKÁZAŤ KTO SOM JA a ak mu to chceš dovoliť, poď na modlitbu príhovoru" hneď som vedela, že Pán volá mňa. Išla som a počas modlitby som v mysli povedala áno a snažila som sa otvoriť pôsobeniu Ducha Svätého najviac ako som vedela. Pocítila som velikánsky pokoj napriek tomu, že som bola v dave ľudí, bol to pokoj, po akom som práve v ten deň veľmi túžila a nenašla ho ani doma - až na Večeri chvál.

Pán mi v nasledujúcich dňoch naozaj ukázal, že je Mocný. Už niekoľko rokov som totiž trpela depresiou a po tomto Božom zásahu sa mi odrazu začali v mysli vynárať pozitívne myšlienky - viem, že nie samy od seba, lebo ak trpíte depresiou, napadne Vám všeličo, len nie pozitívna myšlienka. Asi po dvoch týždňoch,keď som jednej priateľke opisovala, čo sa mi stalo a ako odrazu viem inak rozmýšľať, mi tá priateľka povedala: "ON Ťa vyliečil!!" A vtedy som si uvedomila, že je to tak... a trvá to dodnes. Odvtedy je mi Pán stále nablízku a robí pre mňa mnoho každodenných zázrakov. Som mu za To veľmi vďačná!

Dominika
Modlitbový košík

Dominika bola vlažná vo viere. Prosili sme za jej vnútorné uzdravenie, aby zažila vnútornú slobodu v Ježišovi Kristovi. Dnes sú už pre ňu dôležité sviatosti [Sviatosť zmierenia a Eucharistia], začala navštevovať pravidelne aj sv. omše a chce čítať Sv. Písmo.

Majka
Modlitbová reťaz

Moja neter 10-ročné dievčatko nerozprávalo 9 mesiacov. Po modlitbách sa v jedno ráno zobudila a bez problémov začala opäť rozprávať. Náš Boh je dobrý Boh, chvála Mu!

Jakubko
Boh vypočul modlitby za záchranu malého Jakubka.

Jakubko prišiel na tento svet príliš skoro: v nedeľu 16.10. 2016. Bol v brušku iba 25 týždňov a 2 dni. Musel. Jeho život a tiež život mamky bol ohrozený.

Keď sa Jakubko narodil mal iba 370g, mnohé orgány neboli vyvinuté a bol malinký ako dlaň. Začala sa záchrana o jeho život. Aj keď bol v špičkovej nemocnici v Prahe, jeho život a ďalšie dni boli v Božích rukách. Pár dni po narodení dostal otravu krvi a lekári zavolali rodičov, aby sa prišli s Jakubkom rozlúčiť. Zvládol to a bojoval ďalej. Ďalšie týždne prekonal viacero zápalov, infekcií, bol operovaný, robili mu potrebný zákrok na pľúcach, aby raz riadne fungovali. Bol celý čas v inkubátore kontrolovaný a polohovaný. Mal veľké bolesti. Po pol roku lekári rozhodli, že môže ísť z nemocnice domov spolu s prenosným kyslíkom, ktorý používa na dýchanie do dnes. Keď sme boli Jakubka v nemocnici navštíviť, dozvedeli sme sa, že najmenšie deti, ktoré sa v histórií nemocnice podarilo zachrániť mali pri narodení 500 - 600g! Verím že, život tohto malého chlapca je božou záchranou, vyslyšaním mnohých modlitieb a má svoj plán :). Rodičia z celého srdca ďakujú za všetky Vaše modlitby. Vedia o nich a veľmi im pomáhajú.

Jakubko nedávno oslávil svoj 1.rok, má okolo 6 kilogramov, každý deň s mamkou veľa cvičí a kričí :), chodí na kontroly, chcel by dýchať samostatne bez kyslíka, rastie mu prvý zúbok a má šťastné očká.

Veronika
Modlitbový košík

November 2018
Takmer pred rokom som vás prosila o modlitbu za moju kamarátku Veroniku, ktorá bohužiaľ veľa krát spontánne potratila. Dlho som čakala na moment, kedy vám budem môcť s radosťou odpísať, že je všetko v poriadku. Ale ono to prišlo a dnes s radosťou oznamujem, že Veronika čaká bábätko a vyzerá to nádejne. Termín pôrodu má v marci.

Z celého srdca vám ďakujem za to, že ste svojimi modlitbami prispeli k tomuto zázraku. Nech vám Boh, ktorý je milosrdný a starostlivý Otec odplatí všetku vašu snahu a modlitby za ľudí, ktorých vlastne ani nepoznáte.

Apríl 2019
Už dávnejšie som vám písala s prosbou o modlitbu za kamarátku Veroniku, aby im Pán požehnal bábätko. Nakoniec porodila v 6. mesiaci tehotenstva 27.12.2018 dcéru, ktorá mala len 490 gramov 26 cm. Napriek nie najlepším prognózam sa z toho šťastlivo dostali a 16.4. boli slávnostne prepustení z nemocnice.

Mária
Modlitbová reťaz

Volám sa Mária. Mám 61 rokov. Som matkou 4 detí, z toho traja už majú svoje rodiny a patria do vášho spoločenstva.

Na začiatku toho všetkého bolo čistenie kurčiat. Pri ich čistení som mala na prostredníku pravej ruky malú ranku, ale nevenovala som tomu pozornosť. Po troch dňoch sa mi to miesto zapálilo, prst opuchol a dostala som vysoké teploty. Šla som k lekárke, ktorá nasadila antibiotiká a konštatovala, že je to otrava krvi. Od lekárky som išla hneď aj na chirurgiu, kde mi to narezali, aby mohol hnis odtekať a zároveň vyzerali časť nechta. Na druhý deň-to bol už piatok mi to na chirurgii znovu čistili a cítila som sa lepšie. V nedeľu večer som však znovu dostala bolesti do ruky, znovu prišla horúčka a triaška. Šla som na pohotovosť, kde lekár skonštatoval silný zápal v prste, ktorý sa rozšíril až pod pazuchu. Nechali ma v nemocnici, kde mi hneď podávali silné antibiotiká do žily. V utorok na vizite, keď si lekár pozrel ranu, zistil, že zápal sa rozšíril na ďalšie miesto. Mala som tam bolestivé dvojité ložisko hnisu. Urobili mi predoperačné vyšetrenie, na druhý deň ráno ma mali operovať, keďže zápal by pre veľkú bolesť nemohli operovať v lokálnej anestézii. Večer mi ruka očervenela až po pazuchu, cítila som bolesť až v podpazuší. Bola som vo veľkom nepokoji, že sa to všetko komplikuje. Volala som deťom a aj do môjho spoločenstva s prosbou o modlitbu. No potom som mala výčitky, že prečo všade rozhlasujem ako trpím, prečo netrpím v tichosti a nikto nemusí nič vedieť. Večer mi ešte volala sestra z môjho spoločenstva, že zavolala ľuďom a budú sa modliť. To isté urobili aj moje deti – modlili sa a zapísali ma na modlitbu k vám do modlitbovej reťaze. Asi o pol hodinu na to som dostala úžasný pokoj do srdca a takú odovzdanosť do Božej vôle. A v tomto pokoji, modlitbe som aj zaspala. Keď ráno prišla vizita a lekár odvil ranu, už len skonštatoval – Je to v poriadku, môžete ísť domov. Na mojom prste nebolo ani stopy po žiadnych ložiskách hnisu. Prst mi aj stisol, no necítila som žiadnu bolesť. Ruka bola normálnej farby, žiadne začervenanie, ani opuch. Vedela som, že toto mohol urobiť iba Boh, On ma uzdravil a oslávil sa v tejto mojej situácii. Mala som veľkú radosť. Boh mi dal pocítiť svoju lásku aj cez bratov a sestry spoločenstva. Celú moju situáciu Pán použil na oslávenie.

Diana
Uzdravenie od cysty

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Týmto by som sa s Vami rada podelila o svedectvo mocného Božieho zásahu a pôsobenia v mojom živote. Pred rokom v auguste som bola na preventívnej prehliadke u gynekológa, ktorý mi našiel cystu na ľavom vaječníku (mala 4cm). Keďže nešlo o zložitý typ cysty, a nebolo potrebné podstúpiť operačný zákrok na jej odstránenie, začala som len piť bylinkový čaj pre ženy, ktorý zvykne tieto cysty rozpúšťať, ale nechávala som tomu aj voľný priebeh, že sa sama stratí. Asi po 3 mesiacoch som sa rozhodla že pôjdem opäť na kontrolu. Cysta tam však stále bola, a gynekológ ma poslal do nemocnice na podrobnejšie vyšetrenie, a v prípade, žeby ma ošetrujúci lekár poslal na zákrok, napísal mi môj gynekológ aj predoperačný lístok. Doktor ošetrujúci v nemocnici ma na operáciu neposlal. Avšak neskôr ma to miesto začalo bolieť, tak som sa rozhodla že pôjdem na modlitby za uzdravenie do vášho spoločenstva. Prvýkrát som bola na modlitbu v KPC v Prešove, potom na akcii Oheň. Počas tohto obdobia mi v mysli od Ducha Svätého rezonoval môj obľúbený verš zo sv.písma: Tak sa obrátia k Pánovi, i dá sa im uprosiť, a uzdraví ich (Iz 19,22). Neskôr som sa zúčastnila gospelového festivalu v obci Hubošovce. Aj na tomto mieste bola možnosť modlitby príhovoru, na ktorú som išla. Milú modlitebníčku som prosila o modlitbu za duchovné zdravie, ako aj za uzdravenie od cysty. Počas modlitby som mala obraz: Usmievavý Ježiš v bielom rúchu mi kládol ruku na choré miesto. V tej chvíli som pocítila fyzickú bolesť na tom mieste, akokeby mi Boh zobral v tom momente cystu. Zároveň som pocítila veľkú Božiu moc, ktorá sa prejavila ako veľká radosť a duchovná sila v Duchu Svätom! Asi po mesiaci som sa rozhodla ísť znovu na kontrolu ku gynekológovi. Snažila som sa dôverovať Bohu, že ma naozaj vtedy uzdravil, ale trochu som mala aj strach, ako to dopadne, či napriek mojej hriešnosti sa Boh rozhodol uzdraviť ma...Duch Svätý mi vtedy na to jasne povedal: A čo ak máš ísť dnes na kontrolu práve preto, aby si svedčila o tomto zázraku? A takto to aj bolo. S odvahou som sa rozhodla ísť za gynekológom, a skutočne, slová Ducha Svätého sa potvrdili. Gynekológ mi povedal: Nevidím tu žiadnu cystu, všetko je v poriadku. Po tejto kontrole som si uvedomila, že Boh nám chce dávať dobré veci, aj keď my si niekedy častokrát myslíme, že sme hriešni, nehodní Božích darov. Chvála Kristovi!