Večer Chvál je pravidelné mesačné otvorené modlitebné stretnutie spoločenstva Marana Tha, kde spoločne uctievame Boha a nechávame sa Ním formovať a premieňať.

  • miesto, kde sa môže každý človek stretnúť so živým Bohom,
  • miesto premeny našich sŕdc a postojov na Boží obraz,
  • miesto stretnutia a služby nášho spoločenstva.

V modlitbe nás vedie hudobná služba spoločenstva Marana Tha. Súčasťou večera chvál sú aj krátke svedectvá Božej moci, dobroty a starostlivosti o nás a naše životy a modlitby príhovoru za vaše konkrétne potreby. Stretnutie sa zakončuje krátkou adoráciou pred Sviatosťou oltárnou.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú spolu s nami modliť, pretože nie je nič užitočnejšie pre náš život než stráviť čas v modlitbe.

„Večer Chvál je vyjadrením veľkej túžby po Božej prítomnosti. Je nádherné sa modliť s ľuďmi, ktorí túžia po živom Bohu a chvália Ho z úprimného srdca. Boh vložil do našich sŕdc smäd po kráse a prijatí a jediný On dokáže naplniť túto potrebu.“ Ján Juščák

Večere Chvál online 2021
(nájdeš TU
)

Večere Chvál live 2020
(nájdeš TU
)

Večere Chvál (aj) v Tvojej obývačke
(celú sériu nájdete TU
)

Večere Chvál 2020 (v Bielom dome)
(celú sériu nájdete TU)

Večere Chvál 2019 (v Bielom dome)
(celú sériu nájdete TU)

Večer Chvál séria „Lepšie spolu“
(celú sériu nájdete TU)

Večere Chvál „Kľúče k požehnanému životu“
(celú sériu nájdete TU)

Večer Chvál séria „Kráčam aj keď nevidím?“
(celú sériu nájdete TU)

Staršie nahrávky:

Prednášky z Večerov chvál

Záznamy z Večerov chvál

Reporty z Večerov chvál

Archív Večerov chvál

Archív starších Večerov chvál