Večer Chvál je pravidelné mesačné otvorené modlitebné stretnutie spoločenstva Marana Tha, kde spoločne uctievame Boha a nechávame sa Ním formovať a premieňať.

  • miesto, kde sa môže každý človek stretnúť so živým Bohom,
  • miesto premeny našich sŕdc a postojov na Boží obraz,
  • miesto stretnutia a služby nášho spoločenstva.

V modlitbe nás vedie hudobná služba spoločenstva Marana Tha. Súčasťou večera chvál sú aj krátke svedectvá Božej moci, dobroty a starostlivosti o nás a naše životy a modlitby príhovoru za vaše konkrétne potreby. Stretnutie sa zakončuje krátkou adoráciou pred Sviatosťou oltárnou.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú spolu s nami modliť, pretože nie je nič užitočnejšie pre náš život než stráviť čas v modlitbe.

„Večer Chvál je vyjadrením veľkej túžby po Božej prítomnosti. Je nádherné sa modliť s ľuďmi, ktorí túžia po živom Bohu a chvália Ho z úprimného srdca. Boh vložil do našich sŕdc smäd po kráse a prijatí a jediný On dokáže naplniť túto potrebu.“ Ján Juščák

Večery Chvál 2020:

Večery Chvál 2019:

Večer Chvál 2017 séria „Lepšie spolu“:

Večer Chvál séria „Kráčam aj keď nevidím?“:

Večer Chvál séria „Kľúče k požehnanému životu“:

Staršie nahrávky:

Prednášky z Večerov chvál

Záznamy z Večerov chvál

Reporty z Večerov chvál

Archív Večerov chvál

Archív starších Večerov chvál