Lídri malých skupín - podcasty

8. Ako oživiť stretnutie malej skupinky? Rozhovor

Ak lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú. Preto rozvoj lídrov malých skupín považujeme za veľmi veľmi dôležitý.
Prehrať
11.03.2022

7. Ako počúvať hlboko a empaticky?

Ak lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú. Preto rozvoj lídrov malých skupín považujeme za veľmi veľmi dôležitý.
Prehrať
24.01.2022

6. Ako riešiť problémové situácie?

Ak lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú. Preto rozvoj lídrov malých skupín považujeme za veľmi veľmi dôležitý.
Prehrať
13.12.2021

5. Ako usmerňovať diskusiu?

Ak lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú. Preto rozvoj lídrov malých skupín považujeme za veľmi veľmi dôležitý.
Prehrať
22.11.2021

4. Ako položiť správnu otázku?

Ak lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú. Preto rozvoj lídrov malých skupín považujeme za veľmi veľmi dôležitý.
Prehrať
25.10.2021

3. Čo robiť počas malej skupinky?

Ak lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú. Preto rozvoj lídrov malých skupín považujeme za veľmi veľmi dôležitý.
Prehrať
24.05.2021

2. Aký by mal byť líder malej skupinky?

Ak lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú. Preto rozvoj lídrov malých skupín považujeme za veľmi veľmi dôležitý.
Prehrať
26.04.2021

1. Prečo je malá skupinka srdcom spoločenstva?

Ak lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú. Preto rozvoj lídrov malých skupín považujeme za veľmi veľmi dôležitý.
Prehrať
22.04.2021
Najbližšia udalosť
07.10.2022
19:00