Kráčam, aj keď nevidím

Premenený Téma 1 Prečo mať cieľ v živote

Večer Chvál Maranatha - 2. Ako sa priblížiť k Bohu?

Večer Chvál Maranatha - 3. Od stresu k požehnaniu

Večer chvál s témou: "Zmeň svoj život zmenou myslenia"

Večer chvál Marana Tha - 5. Ako zvládnúť emócie

Marana Tha - Večer chvál - 6. Strach, ktorý ničí vzťahy.

Marana Tha - Večer chvál - Téma 7: Ako vidím a používam peniaze?

Marana Tha Večer Chvál - 8 téma: Ako čeliť obrom v živote a v práci...

Najbližšia udalosť
07.10.2022
19:00