Kľúče k požehnanému životu

8. Ako na opozíciu vo viere - Večer Chvál

7. Ako obnoviť narušený vzťah - Večer Chvál

6. Ako Boh žehná poctivému srdcu - Večer chvál

5. Byť milosrdný - Večer Chvál

4. Prečo ostať hladný? - Večer Chvál

3. Sila je v miernosti - Večer Chvál

2. Ako Boh žehná zlomenému srdcu? - Večer Chvál

1. Závisí na kom závisíš - Večer chvál

Najbližšia udalosť
Večer Chvál v Košiciach
04.12.2022
19:00