Evanjelizačné výjazdy

RADOSŤ EVANJELIA napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tak ako nás povzbudzuje svätý otec František aj my v evanjelizačnej službe v spoločenstve Marana Tha veríme, že keď ohlasujeme, tak túto evanjeliovú radosť nám nikto a nič nemôže vziať. Samotný názov - biblické MaranaTha - čiže “Pán je blízko” alebo v inom preklade “Príď Pane” priamo vystihuje našu túžbu a poslanie, ktoré nám, ako katolíckemu spoločenstvu, Boh zveril.

Túžime, aby čo najviac ľudí mohlo zažiť, čo je to dokonalá láska nebeského Otca a pravú slobodu Božích detí; túžime, aby sa všetci dozvedeli o jeho nekonečnom milosrdenstve a mohli žiť v pokoji, ktorý nám dáva.

My sami sme mohli zakúsiť, aké je to byť milovanými bezhraničnou LÁSKOU nášho Boha - Otca, Ježiša a Ducha Svätého. Otvorili sme mu dvere nášho srdca a dovolili vstúpiť do nášho života, môže nás teda premieňať na svoj obraz. Všetko, čo Boh v našich životoch robí je dobré, a preto nemôžeme ináč, ako si obuť topánky pohotovosti pre evanjelium pokoja a ohlasovať túto radostnú zvesť do celého sveta a všetkým národom.

NAŠOU TÚŽBOU je priniesť Krista do škôl, farností, ulíc a všade tam, kde ľudia túžia po nádeji, slobode a radosti. Cez osobné svedectvá, scénky, slovo, hudbu a klipy túžime ohlásiť, že Ježiš Kristus je živý! On aj dnes hľadá zlomených a stratených, aby boli zachránení, uzdravení a zažili dotyk jeho nekonečnej a milosrdnej lásky.

ČO JE TO EVANJELIZÁCIA

Evanjelizácia predstavuje nástroj na dosiahnutie tohto poslania. Slovo evanjelizácia pochádza z podstatného mena evanjelium /euangelion/, čo v gréckom preklade znamená dobrú (radostnú) zvesť (novinu) alebo oznámenie víťazstva. Tento pojem bol prijatý kresťanmi na označenie príchodu Ježiša Krista na zem a ním uskutočneného plánu diela spásy ľudstva skrze smrť na kríži, zmŕtvychvstanie a zoslanie Ducha Svätého.

Nová evanjelizácia tak vychádza z presvedčenia, že milosť mení srdce až po obrátenie a tiež z dôveryhodnosti nášho svedectva.

Neodmysliteľnou súčasťou je tímová práca, jeho súdržnosť a flexibilita. Evanjelizačná výzva, ktorá rezonuje v srdci kresťana, uvedomujúc si hĺbku slov svätého Pavla: „Beda, keby som nehlásal evanjelium“ (porov. 1 Kor 9,16), je každým dňom naliehavejšia.

NOVÁ EVANJELIZÁCIA adresuje otázky Ako stretnúť Krista? a Kde stretnúť Krista? Pápež František 2015

Pápež František nás učí, že NOVÁ EVANJELIZÁCIA má svojho hlavného aktéra, ktorým je Duch Svätý.

NAŠA ČINNOSŤ A PÔSOBENIE

Našou charizmou je ohlasovanie evanjeliovej zvesti, túžime sa neustále obnovovať a občerstvovať Duchom Svätým, ktorým nám v tom pomáha. V súčasnosti môžeme povedať, že sa naša evanjelizačná služba zameriava hlavne na re-evanjelizáciu, a to ohlasovanie Krista pokrsteným. Birmovancom a farnostiam cez evanjelizačné výjazdy, víkendové programy.

 

Meno a priezvisko*:
E-mail*:
Telefón*:
Pozícia:
Mám záujem o program cez:
Približný čas programu:
Mam záujem o program pre:
Najbližšia udalosť
07.10.2022
19:00