Čo môžeš očakávať

V spoločenstve Marana Tha budeš priateľský privítaný, v príjemnom prostredí ľudmi, ktorí sa na teba tešia. Chceme aby si vedel čo môžeš očakávať skôr ako k nám prídeš. Všetko čo musíš urobiť, je prísť taký aký si a získať niečo pre seba. 

Na našich akciách môžeš očakávať 

  • Dynamické stretnutia
  • Chválová hudba 
  • Podnetné a pútavé prednášky postavené na Biblií a tradícií cirkvi
  • Zaujímavé programy pre deti 
  • Audio a video nahrávky zo stretnutí
  • Zábavné aktivity pre tvoje deti

Nájdi svoj ďalší osobný krok

  • Mieto kam patríš - malé skupinky spoločenstva Marana Tha sú miestom, kde môžeš rásť, smiať sa a pomaháť iným. Máme malé skupinky pre manželské páry, mužov, ženy, mladých, športovcov a ďalších.
  • Spôsob rastu - chceme ťa naučiť ako byť oddaný Ježišovi a prehlbovať tvoj vzťah s ním. Máme pre teba kvalitný program rastu.
  • Šanca niečo zmeniť - Boh ťa stvoril s darmi a zručnosťami, ktorými môžeš spôsobiť zmenu vo svojom okoli. 
Najbližšia udalosť
07.10.2022
19:00