Viac info o kurze Worship Central:

Ak chcete organizovať Worship Central kurz, tak materiály (prednášky, poznámky, prezentácie) si môžete stiahnuť tu:

https://worshipcentral.org/the-course

Pre podrobnejšie info o Worship Central kurze na Slovensku a prednášky v slovenčine kontaktujte lídra hudobnej služby:

Ján Juščák –  jan.juscak@gmail.com